ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
54
56
47
49
51
53
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190404AA01-01
THASS20190404AB01-01
THASS20190404AC01-06
THASS20190404AC02-06
THASS20190404AC03-06
THASS20190404AC04-06
THASS20190404AC05-06
THASS20190404AC06-06
THASS20190404AD01-01
THASS20190404AE01-01
THASS20190404AF01-01
THASS20190404AG01-02
THASS20190404AG02-02
THASS20190404AH01-01
THASS20190404AI01-01
THASS20190404AJ01-02
THASS20190404AJ02-02
THASS20190404AK01-02
THASS20190404AK02-02
THASS20190404AL01-02
THASS20190404AL02-02
THASS20190404AM01-01
THASS20190404AN01-02
THASS20190404AN02-02
THASS20190404AO01-04
THASS20190404AO02-04
THASS20190404AO03-04
THASS20190404AO04-04
THASS20190404AP01-15
THASS20190404AP02-15
THASS20190404AP03-15
THASS20190404AP04-15
THASS20190404AP05-15
THASS20190404AP06-15
THASS20190404AP07-15
THASS20190404AP08-15
THASS20190404AP09-15
THASS20190404AP10-15
THASS20190404AP11-15
THASS20190404AP12-15
THASS20190404AP13-15
THASS20190404AP14-15
THASS20190404AP15-15
THASS20190404AQ01-03
THASS20190404AQ02-03
THASS20190404AQ03-03
THASS20190404AR01-01
THASS20190404AS01-01
THASS20190404AT01-01
THASS20190404AU01-02
THASS20190404AU02-02
THASS20190404AV01-01
THASS20190404AW01-01
THASS20190404AX01-01
THASS20190404AY01-01
THASS20190404AZ01-01
THASS20190404BA01-01
THASS20190404BB01-01
THASS20190404BC01-09
THASS20190404BC02-09
THASS20190404BC03-09
THASS20190404BC04-09
THASS20190404BC05-09
THASS20190404BC06-09
THASS20190404BC07-09
THASS20190404BC08-09
THASS20190404BC09-09
THASS20190404BD01-01
THASS20190404BE01-01
THASS20190404BF01-02
THASS20190404BF02-02
THASS20190404BG01-02
THASS20190404BG02-02
THASS20190404BH01-01
THASS20190404BI01-01
THASS20190404BJ01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5019043080111049
5019043080112549
5019043080111349
5019043080111949
5019043080110249
5019043080111749
5019043080110749
5019043080112649
5019043080110349
5019043080114449
5019043080113449
5019043080112349
5019043080113049
5019043080111149
5019043080114049
5019043080111449
5019043080110849
5019043080111649
5019043080110549
5019043080112049
5019043080110449
5019043080111549
5019043080110649
5019043080113249
5019043080112449
5019043080111849
5019043080115049
5019043080112749
5019043080115249
5019043080113349
5019043080115849
5019043080113949
5019043080116649
5019043080114549
5019043080117049
5019043080112149
5019043080115949
5019043080113649
5019043080114149
5019043080116549
5019043080114849
5019043080117249
5019043080115349
5019043080117449
5019043080117749
5019043080112249
5019043080115749
5019043080113549
5019043080116349
5019043080114349
5019043080116949
5019043080114749
5019043080117349
5019043080115449
5019043080117549
5019043080112849
5019043080113749
5019043080116249
5019043080114649
5019043080116749
5019043080115149
5019043080115649
5019043080117149
5019043080114949
5019043080117649
5019043080115549
5019043080117849
5019043080116049
5019043080112949
5019043080116449
5019043080113849
5019043080116849
5019043080114249
5019043080113149
5019043080394149
5019043080712049
ผู้รับ
คุณ กรชัย ใจตรง
ร้านไปรษณีย์โพสต์ แอนด์ เพย์
คุณเทอดไทย...
คุณเทอดไทย...
คุณเทอดไทย...
คุณเทอดไทย...
คุณเทอดไทย...
คุณเทอดไทย...
บริษัท ซิมพลิซิส จำกัด
Home Puy คุณวัลลภา ปุ่งคำน้อย
คุณ ศุภวรรณ คงสิทธิ์
คุณเฟริส
คุณเฟริส
คุณเสาวลักษณ์ เศวตเวช
คุณ สุวรรณ วันสุพงศ์
คุณ หทัยชนก   เกษมศิริ
คุณ หทัยชนก   เกษมศิริ
playcooling Computer.Co.,Ltd
playcooling Computer.Co.,Ltd
คุณ นุกุล  คุณพิสุทธิ์
คุณ นุกุล  คุณพิสุทธิ์
คุณ เทพสิทธิ์ สินอมรเวช
คุณเพ็ญทิวา คุณวัฒน์
คุณเพ็ญทิวา คุณวัฒน์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
บริษัท เวก้า เนเจอรัล จำกัด
บริษัท เวก้า เนเจอรัล จำกัด
บริษัท เวก้า เนเจอรัล จำกัด
บริษัท พิษณุไลท์ จำกัด
คุณพิมพัฒน์ นิมาลา
คุณ ศรัญยู  ศรีสรวล
คุณ ณัฐพร แสงขจรสมบัติ
คุณ ณัฐพร แสงขจรสมบัติ
คุณ  นา
คุณ นพรุจ กิตติกถากุล
คุณไอลดา นาคา
คุณ ชัยกมล ยะแสง
ร้านสามสาวบิวตี้
Soffy
คุณ นุชสรา บุญเลิศ
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทีวผล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
คุณ ณัฐวุฒิ นิยมรส
คุณ ณัฐวุฒิ นิยมรส
คุณ เปมิศา ช่วยปะทิว
คุณ เปมิศา ช่วยปะทิว
บริษัทภิรยา ฟาร์มาซี จำกัด
ร้านไปรษณีย์โพสต์ แอนด์ เพย์
คุณ ศรัญยู  ศรีสรวล
ชื่อลูกค้า
คุณ สมปอง  เหนี่ยวรั้งใจ
คุณ ณัฏฐิยาพร  เกิดศรี
คุณทิพวรรณ  ธรรมบัณฑิตย์
คุณ  รมย์นลิน
คุณ ปิยวรรณ​ คำ​แสน​
คุณ กฤษณ์ ตันคณารัตน์
บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด
คุณ แจน
บริษัท ขุนนรินทร์ จำกัด
คุณนภดล พัฒนมุนี
คุณ ทมิตา
คุณ ภัชรินทร์ แก้วสว่าง
คุณ พิชญา รอดรัตน์
คุณ  วรพงษ์  รัตนกำจรโรจน์
SMDIT.  
คุณ ติณณภพ เดชบุญ
คุณซี  
คุณ   ธิดากานต์
บริษัท ควอด ทเวนตี้ทู จำกัด
คุณ อรอนงค์  เขียวรัตน์
บริษัท ญาคุณิฏฐ์ จำกัด
เดอะ ครีเอทีฟ พาทเนอร์ชิพ จำกัด
คุณ แจน.
Numluik Pitchayaporn
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด 
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314650888TH
PC314650891TH
PC314650874TH
PC314650865TH
EW676902284TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
จำนวน
1 ชิ้น 2.19
1 ชิ้น 5.69
1 ชิ้น 4.85
1 ชิ้น 2.55
1 ชิ้น 1.21
7+1ม้วน (7B1C)
2 BC
1 B
1 B
2ม้วน AA
2 BB
1 C
1 C
4 BBBC
9 (9B)
1 C
2 BC
2 CC
3 BCC
4 BBBC
2ม้วน AA
3 BBB
8 (7B1C)
1 C
6+2ม้วน (4B2C2A)
6 BBBBBC
4+1ม้วน BBCCA