ชื่อลูกค้า
คุณวิชาดา  เชี่ยวชาญกิจ
คุณ อเนก.  ใจดี (ร้าน O.POWER)
โรงกลึงแก้วมงคล /คุณ สว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
บริษัท ก่อเกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ป(2005) จำกัด/คุณ กุลยา ลัภนะก่อเกียรติ
คุณ ประภัสสร ครูส่งเสริม ถ้าไม่มีคนรับฝาก รปภ.หน้าหมู่บ้านได้เลย
ร้าน โตโก (คุณ ชญาน์นันท์ พิมพ์วันวงศ์)
คุณอรนุช  กันทะคำ
คุณ ธนภูมิ วรรณสุทธิ์
ร้านลำพูนบ็อกช็อป / คุณ ธวัช นวคุณานนท์
คุณชนรรค์  อาจองค์
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
ร้าน หมูสีชมพู
ร้าน ซากุระ คุณนงนภัส  ศีติสาร
ร้านBboxs
ร้าน สามเอ็ม ช็อป (สำเพ็งโคราช)
หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส
บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด
บจก.กฤษณา  อินเตอร์เทรด
ร้าน เถ้าแก่อู๋(ข้างซุ้มประตูวัดต้นตาลด้านขวา),คุณ ปัญญา ลีละวงศ์
ร้านทัศนะยนต์  ห้ามส่งขนส่งอื่น
คุณอริยะพร  แสนทวีสุข
บริษัท กู๊ดมีเดีย เทคโนโลยี ซัคเซส จำกัด
ปกรณ์ยนต์การยาง อ.ทับคล้อ (คุณสมฤทัย)
บริษัท ไทยเบรูโตะ จำกัด สาขาท่าเสา
กมลทิพย์ กิจศิริ
คุณ กัญยาวีร์  อสัมภินพงค์
ร้านกิ่งเเก้วบิวตี้  คุณธีรฉัตร พรหมเกิด
หจก ในหานยิม (คุณอนันท์)
คุณ ศศิมาภรณ์ ทรัพย์สิน.
คุณ วรรณรัตน์   วรสุนทร
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
ร้านโมเดอร์นแมน
บริษัท Yaya Skincare Thailand
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาปัตตานี จ่ายต้นทาง
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ วรรณา พัดเงิน
ร้าน ปลาร้าเจ๊แป๋ว (คุณเสนีย์  มงคลสมัคร)
คุณนัท  ร้าน  Khonkaensuperbike
บ่อนไก่ไปรษณีย์เอ็กเพรส/คุณจารุณี  ทับนาค
ร้าน ออฟฟิศแมกซ์
โชติกา
บริษัท อีสานพลาสแพ็ค (1999) จำกัด
บริษัท ลาลิซาส (ประเทศไทย) จำกัด
ร้านภักดี  คุณเอ๊ะ (คุณชนัฐดา  สุวิมลธรรมคุณ)
บจก.ขอนแก่นเพชรแพค จำกัด
บริษัทเอเบิ้ลดีไซน์ จำกัด
คุณสมศักดิ์  เจตนาเจริญชัย ด่วน
คุณ ศรัณย์รักษ์ เหลืองอ่อน (เอ้)
ร้าน หน้าสวน สเตชั่นเนอรี่
ร้าน ก้อย เครื่องเขียน
คุณ Nee
คุณพงษ์วินิส สุขเผือก
คุณชนันต์พร กาญจนชัยธำรงค์
คุณ ณัฐพล   ปรางค์ทอง ขอด่วนค่ะ
ร้านไปรษณีย์มาสเตอร์เซอร์วิส (คุณสิริธนา  นามมา)
บริษัท แอลโคเทค จำกัด (คุณปลายฟ้า)
บริษัท บุษบา  คราฟท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ก่อนส่งโทรหาลูกค้าก่อนค่ะ
บริษัท อิงค์โปร จำกัด
คุณ วิจิตรา รูปสวย
คุณวินันดา  สุกิจปาณีนิจ
คุณ วิชุตา  ขวัญเจริญทรัพย์
คุณมนัสพล  อัศวพูลทรัพย์
คุณอนุวัฒน์  แซ่ก่อ
เกียรติสุดา วิรุณหะ
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เคมีคอล(ที) จำกัด
บริษัท เอ็น ดี พี เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
คุณกองพล  ดุลอำนวย
ร้านซิทคอม  คุณปิติพงษ์ สุคนธผล
ส.ต.ท.สรรพสิทธ์ คำทา.
คุณชาญวิทย์ ปลื้มกิติ
คุณ ขวัญพิมล หมื่นจับปู
ร้าน วัลงาม(คุณจิราพร)
ชื่อบริษัทขนส่ง
จันทบุรียุทธนา ขนส่ง สาย 5 โทร.094-2694156
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
บี.เอส (B.S.)ขนส่ง สาย 5 095-7346344
ป.กิติพงศ์ขนส่ง 2001 สาย 5 โทร 02-8894744
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
อุบลจักริน ขนส่ง  สาย 4 086-4026154
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
เฟิร์สเอ็กเพรส เซาเธิร์น สาย 3 ปากซอย  16
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
พาณิชย์การขนส่ง เคเอสดี (KSD) สาย 2 ศูนย์ชัยพงศ์ 2 โทร.02-8872352
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
จงเจริญ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ 3 หลังโรงไม้ โทร.02-8870225-6
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
เมืองทองบริการภูเก็ต สาย 2 ศูนย์ 1 โทร.076-213596
รุ่งวัฒนาขนส่ง สาย 2 ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8872761
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
สหไทยภาคใต้ ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 289 เลขที่ 14420
เล่มที่ 247 เลขที่ 12326
เล่มที่ 034 เลขที่ 1673
เล่มที่ 770 เลขที่ 38488
เล่มที่ 770 เลขที่ 38487
เลขที่ 5318090348663
เลขที่ 5318090348762
เลขที่ 5318090348618
เลขที่ 5318090348717
เลขที่ 5318090348571
เลขที่ 5318090348595
เลขที่ 5318090348632
เลขที่ 5318090348731
เลขที่ 5318090348540
เล่มที่ 036 เลขที่ 1798
เลขที่ B0118076803
เลขที่ B0118076802
เล่มที่ 234 เลขที่ 11672
เล่มที่ 055 เลขที่ 02719
เล่มที่ 050 เลขที่ 2476
เล่มที่ 176 เลขที่ 8782
เล่มที่ 723 เลขที่ 36103
เล่มที่ 0862 เลขที่ 043055
เล่มที่ 0077 เลขที่ 03805
เล่มที่ 0077 เลขที่ 03806
เล่มที่ 173 เลขที่ 08607
เล่มที่ 719 เลขที่ 50
เล่มที่ 0741 เลขที่ 37030
เล่มที่ 374 เลขที่ 18657
เลขที่ 016964
เล่มที่ 313 เลขที่ 15650
เล่มที่ 076 เลขที่ 3765
เล่มที่ 808 เลขที่ 40358
   
เล่มที่ 5130 เลขที่ 39
   
เล่มที่ 1334 เลขที่ 66684
เล่มที่ 682 เลขที่ 34080
เล่มที่ 371 เลขที่ 18505
เลขที่ B0118034770
เล่มที่ 091 เลขที่ 4526
เลขที่ B0118121152
EV576312069TH
เล่มที่ 106 เลขที่ 5293
เล่มที่ 629 เลขที่ 31409
เลขที่ SM180901245
เล่มที่ 3835 เลขที่ 191745
เล่มที่ 820 เลขที่ 40958
เล่มที่ 487 เลขที่ 24320
เล่มที่ 16610 เลขที่ 830452
PC 2010 2962 4 TH
เล่มที่ 173 เลขที่ 08608
PC 2010 2961 5TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV576312072TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
PC 2010 2960 7 TH
EV576312055TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174173
TDZ18174174 / TDZ18174175 / TDZ18174176
จำนวน
1 กล่อง
3 กล่อง
3 กล่อง  4 ห่อ
3 กล่อง
1 ห่อ
1 กล่อง 1 ม้วน
1 กล่อง
4 กล่อง 2 ห่อ 2 มัด
1 ห่อ
1 กล่อง 1 ห่อ
3 กล่อง
2 กล่อง
2 กล่อง
3 ม้วน 2 กระสอบ
8 กระสอบ 3 ห่อ 3 มัด 1กล่อง
3 กล่อง
5 ห่อ
1 ห่อ
20 ห่อ
1กล่อง 3 ห่อ
1 กล่อง 1 ห่อ 2 ม้วน
3 กล่อง  1 ห่อ
2 กล่อง
1 กล่อง 9 ห่อ
3 กล่อง
2 กล่อง  3 ห่อ
1 กล่อง 1 ห่อ
18 กล่อง
2 กล่อง
1 กล่อง  21  ม้วน
2 มัด
2 กล่อง 2 ห่อ
3 กล่อง 3 ม้วน
1 ห่อ
7 กล่อง 2 มัด 4 ม้วน
5 ห่อ 1 ม้วน
2 ห่อ
4 กล่อง
1 กล่อง 2 ห่อ 1 ม้วน
1 กล่อง 1 ม้วน
1 ห่อ
1 กล่อง
1 ชิ้น 0.46
1 กล่อง 1ห่อ
6ห่อ
5 ม้วน
2 ม้วน
9 กล่อง
2 กล่อง 10 ห่อ
2กล่อง 2 ห่อ 5 ถุง
1 ชิ้น 0.46
1 กล่อง
1 ชิ้น 0.47
6 AAAAAA
2 AC
2 AA
เหมา 2,000.-
5 AAABB
10ลัง/400.-
2 BC
1 C
2 AA
8 (6A1B1C)
1 B
1 ชิ้น 6.53
1 B
3 AAB
1 ชิ้น 11.60
1 ชิ้น 0.93
4 AACC
1 ชิ้น
3 ชิ้น

หน้าที่ 308 จาก 447