ชื่อลูกค้า
คุณสุววิดา แสงเพชร
คุณวัชรินทร์ ภูเด่น
คุณบุญจินต์  ดรณีรัตน์.
คุณ ธมลวรรณ อามุตตาภรณ์
คุณโสภณ พิฆเนศวร
บริษัท น้ำค้างธรรมชาติ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
คุณปวีณา นักจะเฆ่
คุณ จิรเมธ เจริญเศรษฐกิจ
คุณ ดวงรัตน์ ปุกเจียมอาจ
คุณรัตติยา นันตา
คุณปองวิทย์ สนองคุณวรกุล
คุณณัฎฐวี  ถิ่นประชา
คุณเชาว์ ชัชพงศ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PC314648270TH
PC314648221TH
PC314648204TH
PC314648218TH
PC314648266TH
PC314648283TH
PC314648181TH
PC314648235TH
EW240122997TH
EW240123003TH
EW240123065TH
EW240122983TH
EW240123017TH
จำนวน
1 ชิ้น 1.08
1 ชิ้น 2.71
1 ชิ้น 2.38
1 ชิ้น 1.30
1 ชิ้น 2.66
1 ชิ้น 1.01
1 ชิ้น 2.64
3 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 2.30
1 ชิ้น 1.00
1 ชิ้น 0.46
1 ชิ้น 1.18
2 ชิ้น 1.00

หน้าที่ 307 จาก 483