ชื่อลูกค้า
คุณภมรเทพ นิลมานนท์
บริษัท เก็บสตังค์ จำกัด
คุณ ทิพากร ลือสิงหนาท
คุณ ธิดา รอดคุ้ม
คุณ รักพงศ์ แสงหงส์
คุณ วีรวิชญ์  พิริยะธนากุล
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณ ฐิยาณี ยับสุวรรณกุล
ร้านทัศนะยนต์  ห้ามส่งขนส่งอื่น
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ
คุณกฤษฏิ์ณรงค์  พิกุลเงิน
คุณวสันต์ ประสงค์มณี
คุณ อนัญญา พรมเพ็ชร
คุณ ธเนศ  บริษัท ศรีวิกา 2515
จุรีพร เจริญกิจวัฒนกุล
คุณ ชัยชนะ ประสิทธานันท์
คุณกัณณิกา  มาเพชร จ่ายต้นทาง
คุณมหาชล ชัยเขว้า จ่ายต้นทาง
คุณ เกวลี สายเสนีย์
คุณ ณัฐวุฒิ กาญจนเวชกุล อยู่สุดซอย17 บ้านหลังสีชมพู
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
ร้าน ศรีเรือนเครื่องเขียน คุณ ปราชญาภรณ์ ประยงค์เพ็ชร
ตง ตง สกรูน๊อต แอนด์ ทูลส์
คุณณทิญา   จงสถาพรยิ่ง
ร้านบ้านไผ่ฟิชชิ่ง คุณวุฒิไกร เหล่าเลิศฤทธิกุล
ร้าน ก้องเฟรมด์โมบาย
คุณจิระนันท์ ติวาวงศ์รุจน์
คุณ สรุพงษ์  วิริยะ  จ่ายต้นทาง
คุณ กฤษณา ชำนาญวโนทยาน
ร้าน เดอะวันบีบีกัน (คุณเกรียงศักดิ์ แสนสำโรง )
ร้าน เด่นบูติค นางนรีรัตน์ ฟ้าขลิบทองเจริญ
บริษัทเอเบิ้ลดีไซน์ จำกัด
คุณวรัญญา  เลไทสงค์
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณ อุษณา  สุขรี
ร้านเพียวท่าชนะฟิชชิ่ง
ร้านบุญดี   คุณวิทยา ลีวัจนกุล  จัดส่งขนส่งนี้เท่านั้น
คุณภูชิษา (จากเอ็ม)
คุณวรากร เม้าหวาด
คุณพงษ์วินิส สุขเผือก
คุณอุษณีย์  จึงธานานุวัตร
คุณณัฐวุฒิ  นิลบุตร
คุณ พิเชษฐ์ โพธิ์ทอง
คุณ ณัฐกานต์ เจริญปิยะวิวัฒน์
คุณ นันทนภัส อินทรนัฎ
คุณ ปนัชญา  ชูโชติสกุลวงศื
Warehouse คุณเปรมฤดี คงเรืองศรี
ร้านไปรษณีย์มาสเตอร์เซอร์วิส (คุณสิริธนา  นามมา)
คุณ วิริยะ บุญมี
คุณ ธนวัฒน์ บุญนิธิชัยพร
คุณ อนุเทพ  ลือวงศ์ศุภกิจ
กนกพร (หนึ่ง)
คุณพิไลวรรณ  วิเชียรพันธุ์
บริษัท ซิลเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท วาย.วาย.เอส จำกัด
คุณ วรชาติ รังสีธรรมปัญญา(ประสิทธิ์การไฟฟ้า)
คุณรัณย์รดา  อัครเลิศรักษ์
คุณยุทธนา  อรรณพเพชร
คุณ ธนภัทร หลักเพชร
บริษัท พริตตี้ ริช จำกัด
คุณ ประภาพร  ราตรีวงษ์
ร้าน ex collection stote
คุณสิทธิชัย อ่อนสุด โรงเรียนบ้านหมูม้น
คุณชัยณรงค์  สุริวรรณ
คุณ ปริญญา ศิริสินสุข
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
สหนำโชค (ซอยเชียงกง) สาย 4
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
รังสรรค์ขนส่ง สาย  4  เบอร์โทร02-8140663/086-7879973
NT ขนส่ง   สาย  4  เบอร์  090-002-7622
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
หจก.แอล เอ็ม บี ขนส่ง สาย 3 ซอย 16 (ห้องปากทางซอย 16) 081-8259630
เอกธฤตส่ง สาย  3  ซอยสนามกีฬา เบอร์โทร 092-5588686
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
ลี้ฮะจัก ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  เบอร์โทร มหาสารคาม 043-712851 เมืองพล 061-0469828 ขอนแก่น042-3270693 บ้านไผ่ 043-274443
สินทองพี่น้องขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2  โทร.02-4482933
ส.แก่นนคร ขนส่งสาย  3
ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์ 077-643310
บริษัท เอ็นทีดี โลจิสติก  สาย  2 ศูนย์ขนส่ง 1 02-4103416
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
จึงชุนเซ้ง ขนส่ง สาย 2 โทร.02-4104089
สุราษฎร์ทวีทรัพย์ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์ 077-234384
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
เศรษฐีอีสาน  สาย 2 ข้างโรงพยาบาลสัตว์  02-8874605-6
นครพนมขนส่ง สาย 2 ใกล้นิ่มซี่เส็ง
โชคประเสริฐ สาย 2 ซอย 24โทร 077-544443
ขนส่ง นิวอุดร โทร.081-6389413 สาย  2  ซอย   24
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่   402  เลขที่   20085
เล่มที่   519  เลขที่   25917
เล่มที่  775  เลขที่   38725
เล่มที่  775  เลขที่   38724
5318100017626
5318100017572
5318100017664
เล่มที่  499  เลขที่   24941
254463
เล่มที่  427  เลขที่   21336
เล่มที่  0104  เลขที่   005195
เล่มที่  0104  เลขที่   005193
เล่มที่  0104  เลขที่   005194
เล่มที่  0104  เลขที่  005192
เล่มที่  0510  เลขที   25483
เล่มที่   280  เลขที่   13995
เล่มที่ N 0055  เลขที่   02719
เลขที่  03-26971
เลขที่ 03-296972
เลขที่  03-26973
เลมที่   151  เลขที่  07519
เล่มที่  404  เลขที่   20176
เล่มที่  885  เลขที่  44211
เล่มที่  009 เลขที่   0442
เล่มที่   314  เลขที่   15685
เล่มที่  693  เลขที่   34639
เล่มที่  098  เลขที่   4859
B0118122045
เล่มที่   061  เลขที่   3045
 เลขที่บิล   9897
เล่มที่  633  เลขที่  31610
เลขที่  28706
SM181000039
เล่มที่  239  เลขที่   11932
   
เลขที่ NK778848
เล่มที่  492  เลขที่  24557
เลขที่  26  เลขที่ 1275
PC 2010 3204 0 TH
PC 2010 3207 5 TH
PC 2010 3205 3 TH
5318100017602
PC 2010 3206 7 TH
PC 2010 3202 2 TH / PC 2010 3203 6 TH
EV576297980TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EV576297993TH
EV576397945TH / EV576297959TH / EV576297962TH / EV576297976TH / EV576297980TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
TDZ18174245
TDZ18174243
TDZ18174241
TDZ18174244
TDZ18174242
จำนวน
1กล่อง1ม้วน
3ห่อ1 กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
2ถุง1กล่อง
3 กล่อง
2กล่อง
4 มัด
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
2กล่อง1ห่อ1ม้วน
3 ห่อ
2กล่อง1ม้วน
2 ห่อ
1 กล่อง
1ห่อ5ม้วน
1กล่อง3ห่อ
3 ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1 กล่อง
1 ห่อ
1 กล่อง
5 ม้วน
1กล่อง1ม้วน
4 มัด
3 กล่อง
2 มัด
1 กล่อง
1 กล่อง
1กล่อง1มัด
1 ห่อ
1 กล่อง
3 กล่อง
2กล่อง1ห่อ
5 ม้วน
2กล่อง
1กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง5ม้วน
1กล่อง
1 ชิ้น 2.65
1 ชิ้น 0.83
1 ชิ้น 5.11
1กล่อง
1 ชิ้น 2.65
2 ชิ้น 8.32/8.00
1 ชิ้น 1.00
1 C
1 B
4 AAAB
1 C
1 C
2 AB
3 AAA
2 CC
1 A
2 AA
1 C
เหมา 500.-
1 A
1 ชิ้น 2.77
4 ชิ้น 1.30*4
1 A
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น

หน้าที่ 307 จาก 447