ชื่อลูกค้า
Bubble Milk Tea
คุณฝ้าย
ทัศนีย์  เฉลิมวิจิตร (เล็ก)
คุณ วีรศักดิ์ ดวงสุวรรณ.
คุณ ณัฏฐ์ณริน เฮงธนารักษ์
คุณดรัลพร ไชยแยง
จันทร์ฉาย ละมูล
คุณ ธาริกา นวธานนท์
คุณธีระนันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์
คุณ วีรยุทธ   อนุพันธ์
ร้าน ศรีเรือนเครื่องเขียน คุณ ปราชญาภรณ์ ประยงค์เพ็ชร
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
ร้าน เถ้าแก่อู๋(ข้างซุ้มประตูวัดต้นตาลด้านขวา),คุณ ปัญญา ลีละวงศ์
NPC safety and Environmental Service.Co.,Ltd
คุณ  จุฑามาศ มณีวงศ์
บริษัท พิมพ์พิชชา จำกัด
คุณ เอกชัย  รัตนะสิทธิ์
ร้านโมเดอร์นแมน
ร้านบ้านกล่องหัวหิน (ติดร้านรุ่งรัตน์โลหภัณฑ์)
ฟาร์มสมุนไพรไทยแลนด์อุดรธานี
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
ลูกแม่บุตร ขนส่งด่วน จำกัด พุทธมณฑล สาย 5 ชานชลาที่ 10 ห้อง 5 โทร 081-8259630,087-6838337
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
พรกิจขนส่ง  สาย 3 ซอย 16/5
เกื้อกูล ขนส่ง สาย 3  ซอย 22
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ส่ง อุดรชัยธนาสินเจริญ จำกัด (อุดรเอ็กซ์เพรส)086-4653478-9
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115750493TH
PD167328541TH/167328555TH/PD167328569TH /PD167328572TH
PD167328586TH
PD4167328590TH
PD167328515TH/PD167328538TH/ PD167328524TH
EI115750502TH
PD167328609TH
PD167328612TH
5319110207298
เล่มที่  780 เลขที่  3900
เล่มที่  482  เลขที่  24094
เล่มที่ 119  เลขที่  05916
เล่มที่ 633 เลขที่ 31606
เล่มที่  954 เลขที่  47677
เลขที่  01450
เลขที่  1279 เลขที่  63937
เล่มที่  105 เลขที่  5209
เล่มที่  750 เลขที่  37461
เล่มที่  0175 เลขที่ 50
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20191115AA01-01
THASS20191115AB01-01
THASS20191115AC01-01
THASS20191115AD01-01
THASS20191115AE01-01
THASS20191115AF01-01
THASS20191115AG01-01
THASS20191115AH01-01
THASS20191115AI01-01
THASS20191115AJ01-01
THASS20191115AK01-01
THASS20191115AL01-02
THASS20191115AL02-02
THASS20191115AM01-02
THASS20191115AM02-02
THASS20191115AN01-04
THASS20191115AN02-04
THASS20191115AN03-04
THASS20191115AN04-04
THASS20191115AO01-04
THASS20191115AO02-04
THASS20191115AO03-04
THASS20191115AO04-04
THASS20191115AP01-07
THASS20191115AP02-07
THASS20191115AP03-07
THASS20191115AP04-07
THASS20191115AP05-07
THASS20191115AP06-07
THASS20191115AP07-07
THASS20191115AQ01-01
THASS20191115AR01-01
THASS20191115AS01-01
THASS20191115AT01-01
THASS20191115AU01-03
THASS20191115AU02-03
THASS20191115AU03-03
THASS20191115AV01-05
THASS20191115AV02-05
THASS20191115AV03-05
THASS20191115AV04-05
THASS20191115AV05-05
THASS20191115AW01-01
THASS20191115AX01-03
THASS20191115AX02-03
THASS20191115AX03-03
THASS20191115AY01-07
THASS20191115AY02-07
THASS20191115AY03-07
THASS20191115AY04-07
THASS20191115AY05-07
THASS20191115AY06-07
THASS20191115AY07-07
THASS20191115AZ01-01
THASS20191115BA01-02
THASS20191115BA02-02
THASS20191115BB01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119114402262359
5119114402263559
5119114402262659
5119114402263359
5119114402262459
5119114402263459
5119114402262759
5119114402263959
5119114402263259
5119114402262559
5119114402262859
5119114402263659
5119114402262959
5119114402263859
5119114402264659
5119114402263059
5119114402264259
5119114402263759
5119114402264059
5119114402263159
5119114402264159
5119114402266559
5119114402264859
5119114402266759
5119114402265259
5119114402266959
5119114402265659
5119114402267259
5119114402266059
5119114402267559
5119114402264359
5119114402264959
5119114402265359
5119114402266659
5119114402265759
5119114402266159
5119114402267059
5119114402264559
5119114402267359
5119114402265159
5119114402267659
5119114402265459
5119114402267959
5119114402266459
5119114402267459
5119114402267159
5119114402264459
5119114402267759
5119114402265059
5119114402267859
5119114402265559
5119114402268059
5119114402265859
5119114402268159
5119114402265959
5119114402266359
5119114402264759
ผู้รับ
คุณ วรศรินทร์ โยสีดา
คุณคงศักดิ์ แก้วอำไพ
คุณพิชญา รอดรัตน์
คุณ สุพัชร เฟื่องฟู
ศูนย์บริการไปรษณีย์วัดไผ่เงิน (ตรงข้ามวัดไผ่เงิน)
คุณ ปณิตา  ตั้งเกษมจิตต์
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
บริษัท ชิเซโด้ (ประเทศไทย) /คุณ ศรันญพร นาคสุข
บริษัท ชาเซ่เวิลด์ จำกัด
บริษัท วินนิ่ง โปรเกรสชั่น จำกัด
Siam Oriental Food and Beverage
คุณ จุฬารัตน์ หาญรุ่งโรจน์
คุณ จุฬารัตน์ หาญรุ่งโรจน์
บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
คุณวิน อนันต์ณัฐศิริ
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ทีเอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณสุทิน วิถุนัด
บริษัท บานาน่าอินคาเมร่า จำกัด
คุณ ณิชาดา เพ็งนวม
คุณ ธมกร อ่วมปราณี
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออเร้นจ์ ฟรุต คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
คุณ ณัฐรดา มาชมพู
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท นุสา ทรานสปอร์ต/คุณวาว
บริษัท นุสา ทรานสปอร์ต/คุณวาว
บริษัท นุสา ทรานสปอร์ต/คุณวาว
บริษัท นุสา ทรานสปอร์ต/คุณวาว
บริษัท นุสา ทรานสปอร์ต/คุณวาว
บริษัท นุสา ทรานสปอร์ต/คุณวาว
บริษัท นุสา ทรานสปอร์ต/คุณวาว
บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด
บริษัท เรืองทองฟาร์มาซี จำกัด
บริษัท เรืองทองฟาร์มาซี จำกัด
บริษัท แปลนครีเอชั่น จำกัด

หน้าที่ 4 จาก 371