ชื่อลูกค้า
คุณวิภูษิต พุทธิสุทโธ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคอน ทีเค เอ็นเตอร์ไพร์ส
คุณ วุฒิพงษ์ กิตติโรจน์เจริญ
คุณ ธนวิตต เอมอ่อง
บริษัท เดอะ บีช คลับ จำกัด
คุณพจนีย์  มีพร
คุณนริชา กุลนานันท์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI348011592TH/EI348011601TH
PD167338915TH/PD167338929TH/PD167338932TH/ PD167338946TH/PD167338950TH/PD167338963TH
PD167338901TH
EI348011589TH
EI348011629TH/EI348011632TH/EI348011646TH/
EI348011615TH
PD16733889TH/PD1673387892TH
ชื่อลูกค้า
ร้าน อุ้มเงินพาณิชย์
นงนุช จรรยาธิติการ
บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี)จำกัด
บริษัท บางละมุงการบัญชี โปรเฟสชั่นนอล จำกัด
หจก.นครพิงค์ฝ้ายงามพาณิชย์
คุณทมิตา **ด่วน
ร้านแสงสว่างนานาภัณฑ์
ร้านพัฒนายนตการ / คุณดนัย วงศ์อภิชาต
คุณ กฤษณ์ ศรีสุเทพ
คุณยงยุทธ  ทนงธนะสิทธิ์
คุณ พิมพ์พิทักษ์. อินทะสอน จ่ายต้นทาง
ร้านบ้านป่าป๊า&หม่ามี๊
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณสุรดา  บุญสวัสดิ์   ร้านป้าแกลบ
คุณ ทัศนัย กลำพบุตร
คุณ ปณัยกร  เหลืองนฤทัย
ร้าน นรินทร์ ไหมไทย
คุณ ปีใหม่ กิจจาเกษมกุล
ชื่อบริษัทขนส่ง
อาทิตเจริญ สาย4
บึงกาฬ ขนส่ง ศาลยา
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
ต้น ขนส่ง  สาย  4  063-2249040
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
โคราชแสงเจริญ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1
จัดส่งให้ลูกค้า
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ชนะโชคขนส่ง  สาย  2 ซฮยสนามกีฬาศูนย์ ชัยพงษ์  2  02-8872041-2
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 015 เลขที่  0727
เล่มที่  143 เลขที่  7101
เล่มที่ 466 เลขที่  23267
เล่มที่  466 เลขที่  23268
5320020272993
NT6302210060
เล่มที่  184 เลขที่  09156
เล่มที่ 0969 เลขที่  48437
เล่มที่ 0729 เลขที่  036401
เล่มที 1176  เลขที่ 58760
เล่มที่  082 เลขที่  4058
จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
เล่มที่  11903 เลขที่  27
เล่มที่ 255  เลขที่  12714
เล่มที่  1748 เลขที่  87354
เล่มที่ 1748 เลขที่  87353
เล่มที่  331 เลขที่  16509
เล่มที่ 209 เลขที่  10439
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200221AA01-01
THASS20200221AB01-01
THASS20200221AC01-01
THASS20200221AD01-01
THASS20200221AE01-01
THASS20200221AF01-01
THASS20200221AG01-01
THASS20200221AH01-01
THASS20200221AI01-01
THASS20200221AJ01-01
THASS20200221AK01-02
THASS20200221AK02-02
THASS20200221AL01-02
THASS20200221AL02-02
THASS20200221AM01-02
THASS20200221AM02-02
THASS20200221AN01-02
THASS20200221AN02-02
THASS20200221AO01-02
THASS20200221AO02-02
THASS20200221AP01-02
THASS20200221AP02-02
THASS20200221AQ01-03
THASS20200221AQ02-03
THASS20200221AQ03-03
THASS20200221AR01-04
THASS20200221AR02-04
THASS20200221AR03-04
THASS20200221AR04-04
THASS20200221AS01-05
THASS20200221AS02-05
THASS20200221AS03-05
THASS20200221AS04-05
THASS20200221AS05-05
THASS20200221AT01-09
THASS20200221AT02-09
THASS20200221AT03-09
THASS20200221AT04-09
THASS20200221AT05-09
THASS20200221AT06-09
THASS20200221AT07-09
THASS20200221AT08-09
THASS20200221AT09-09
THASS20200221AU01-11
THASS20200221AU02-11
THASS20200221AU03-11
THASS20200221AU04-11
THASS20200221AU05-11
THASS20200221AU06-11
THASS20200221AU07-11
THASS20200221AU08-11
THASS20200221AU09-11
THASS20200221AU10-11
THASS20200221AU11-11
THASS20200221AV01-01
THASS20200221AW01-01
THASS20200221AX01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220025142803510
5220025142804410
5220025142803610
5220025142804610
5220025142803710
5220025142804510
5220025142804210
5220025142805210
5220025142803910
5220025142804810
5220025142803810
5220025142804710
5220025142804310
5220025142805110
5220025142804110
5220025142804010
5220025142805010
5220025142804910
5220025142805310
5220025142807410
5220025142805810
5220025142807810
5220025142806210
5220025142808210
5220025142806610
5220025142808610
5220025142807010
5220025142808910
5220025142805510
5220025142807510
5220025142805910
5220025142807910
5220025142806310
5220025142808310
5220025142806710
5220025142808710
5220025142807110
5220025142809010
5220025142805710
5220025142807610
5220025142806110
5220025142808110
5220025142806510
5220025142808510
5220025142806910
5220025142808810
5220025142807210
5220025142809110
5220025142806810
5220025142805410
5220025142807310
5220025142806010
5220025142807710
5220025142808010
5220025142806410
5220025142808410
5220025142805610
ผู้รับ
คุณ วรัญญา  อินดี
K. บาส ศรีไชยนิวาศน์
คุณ วาสนา  พลอยเพช
คุณ รติกร
คุณประพันชิต หนูมี
บริษัท เอลก้า คาร์บอนไนซ์ จำกัด
น.ส.จอมใจ ละอองแก้ว
คุณ รัตนพล  บัวหลวง
คุณ ชมพูนุช  เหมหงษา
ร้าน น้ำพริกปลาทูคุณเรียง
คุณณัฏฐ์วัฒน์ แต่บรรพกุล
คุณณัฏฐ์วัฒน์ แต่บรรพกุล
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
บริษัท เค แอนด์ บี คอสเมติก จำกัด
คุณ ชฎาพร   หงส์ไทย
คุณ ชฎาพร   หงส์ไทย
คุณ มงคล เล้ารุ่งเรือง
คุณ มงคล เล้ารุ่งเรือง
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ริชเวฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร
คุณกรองขวัญ  ไชยโคตร
คุณพอ ทุมสงคราม
คุณพอ ทุมสงคราม
คุณพอ ทุมสงคราม
คุณแอ๊ด
คุณแอ๊ด
คุณแอ๊ด
คุณแอ๊ด
คุณสริญญา แสงยาอรุณ
คุณสริญญา แสงยาอรุณ
คุณสริญญา แสงยาอรุณ
คุณสริญญา แสงยาอรุณ
คุณสริญญา แสงยาอรุณ
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ออร่า ริช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด
คุณ กิตติ  ตระการสุดเลิศ
คุณวรฤทัย  หวลจันทึก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคลธติ้ง เดส เพลย์

 

หน้าที่ 4 จาก 447