ชื่อลูกค้า
คุณเอกมัย ศิริจริยวัตร
คุณเบญจลักษณ์
คุณณัฐวัฒน์ คองประเสริฐ
โปรปริ้นท์  คุณ ภัคพิชญ์ญา แสนรัง
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ED265457753TH
ED265457767TH
PD167389378TH
ED265457775TH
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200914AA01-01
THASS20200914AB01-01
THASS20200914AC01-01
THASS20200914AD01-01
THASS20200914AE01-01
THASS20200914AF01-01
THASS20200914AG01-01
THASS20200914AH01-01
THASS20200914AI01-01
THASS20200914AJ01-02
THASS20200914AJ02-02
THASS20200914AK01-02
THASS20200914AK02-02
THASS20200914AL01-02
THASS20200914AL02-02
THASS20200914AM01-02
THASS20200914AM02-02
THASS20200914AN01-02
THASS20200914AN02-02
THASS20200914AO01-03
THASS20200914AO02-03
THASS20200914AO03-03
THASS20200914AP01-03
THASS20200914AP02-03
THASS20200914AP03-03
THASS20200914AQ01-05
THASS20200914AQ02-05
THASS20200914AQ03-05
THASS20200914AQ04-05
THASS20200914AQ05-05
THASS20200914AR01-01
THASS20200914AS01-01
THASS20200914AT01-01
THASS20200914AU01-02
THASS20200914AU02-02
THASS20200914AV01-03
THASS20200914AV02-03
THASS20200914AV03-03
THASS20200914AW01-01
THASS20200914AX01-01
THASS20200914AY01-01
THASS20200914AZ01-01
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5120097306230640
5120097306232240
5120097306230140
5120097306231640
5120097306230240
5120097306231940
5120097306229740
5120097306231740
5120097306230040
5120097306232740
5120097306230440
5120097306232640
5120097306230840
5120097306232840
5120097306230940
5120097306232140
5120097306231040
5120097306232440
5120097306229840
5120097306232340
5120097306229940
5120097306231440
5120097306230340
5120097306232040
5120097306230540
5120097306231840
5120097306231140
5120097306231240
5120097306233140
5120097306232940
5120097306230740
5120097306232540
5120097306231540
5120097306233040
5120097306231340
5120097306233240
5120097306233340
5120097306233640
5120097306233440
5120097306233840
5120097306233940
5120097306234040
ผู้รับ
บริษัท ภูเครือ จำกัด
คุณ ปัทมา  พนาลีจารุ
บริษัท รัตนโกสินทร์ เซรามิกต์ 4 จำกัด
คุณไพรัตน์ สุระศิรานนท์
คุณฮุสมาน บูเก็ม
บริษัท เพิ่มสุขเน็ตเวิร์ค จำกัด
คุณ วิทยา เมืองมูล
ไฮ เน็ท เวิร์ธ
สวนวังร่มไทร คุณสุพัตรา นิลกรณ์
บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ที.คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ เมดิคอล
บริษัท พร้อมท์ เดนทัล แอนด์ เมดิคอล
คุณ อนุรักษ์  จันทร์มาศ
คุณ อนุรักษ์  จันทร์มาศ
ร้านมีนา
ร้านมีนา
ด.ต.หญิง ธนิดา ไชยสิทธิ์
ด.ต.หญิง ธนิดา ไชยสิทธิ์
คุณกมลวรรณ นภัทรศิริโชค
คุณกมลวรรณ นภัทรศิริโชค
คุณกมลวรรณ นภัทรศิริโชค
บริษัท ออลเซนเทค จำกัด.
บริษัท ออลเซนเทค จำกัด.
บริษัท ออลเซนเทค จำกัด.
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
ร้านคอร์เนอร์  (คุณณัฐวุฒิ)
โปรปริ้นท์  คุณ ภัคพิชญ์ญา แสนรัง
น.ส.อาภัสสร เพชรมีศรี
บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คอฟฟี่อินดี้ พรพิมาน / คุณสมนึก
คุณสัมพันธ์  ชินจอหอ
คุณสัมพันธ์  ชินจอหอ
คุณสัมพันธ์  ชินจอหอ
คุณนก (บริษัท นาวาโจ เซอร์วิส จำกัด)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลทูเอ็น
คุณ นิรัญ เสนารินทร์
บริษัท นิวสปอร์ต โอลิมปิค จำกัด

 

Page 4 of 574