ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20190918AA01-01
THASS20190918AB01-01
THASS20190918AC01-01
THASS20190918AD01-01
THASS20190918AE01-01
THASS20190918AF01-01
THASS20190918AG01-01
THASS20190918AH01-01
THASS20190918AI01-01
THASS20190918AJ01-01
THASS20190918AK01-02
THASS20190918AK02-02
THASS20190918AL01-02
THASS20190918AL02-02
THASS20190918AM01-02
THASS20190918AM02-02
THASS20190918AN01-02
THASS20190918AN02-02
THASS20190918AO01-02
THASS20190918AO02-02
THASS20190918AP01-02
THASS20190918AP02-02
THASS20190918AQ01-02
THASS20190918AQ02-02
THASS20190918AR01-02
THASS20190918AR02-02
THASS20190918AS01-02
THASS20190918AS02-02
THASS20190918AT01-02
THASS20190918AT02-02
THASS20190918AU01-02
THASS20190918AU02-02
THASS20190918AV01-02
THASS20190918AV02-02
THASS20190918AW01-02
THASS20190918AW02-02
THASS20190918AX01-02
THASS20190918AX02-02
THASS20190918AY01-01
THASS20190918AZ01-01
THASS20190918BA01-01
THASS20190918BB01-01
THASS20190918BC01-01
THASS20190918BD01-01
THASS20190918BE01-01
THASS20190918BF01-01
THASS20190918BG01-01
THASS20190918BH01-01
THASS20190918BI01-01
THASS20190918BJ01-03
THASS20190918BJ02-03
THASS20190918BJ03-03
THASS20190918BK01-03
THASS20190918BK02-03
THASS20190918BK03-03
THASS20190918BL01-03
THASS20190918BL02-03
THASS20190918BL03-03
THASS20190918BM01-03
THASS20190918BM02-03
THASS20190918BM03-03
THASS20190918BN01-03
THASS20190918BN02-03
THASS20190918BN03-03
THASS20190918BO01-04
THASS20190918BO02-04
THASS20190918BO03-04
THASS20190918BO04-04
THASS20190918BP01-04
THASS20190918BP02-04
THASS20190918BP03-04
THASS20190918BP04-04
THASS20190918BQ01-01
THASS20190918BR01-02
THASS20190918BR02-02
THASS20190918BT01-29
THASS20190918BT02-29
THASS20190918BT03-29
THASS20190918BT04-29
THASS20190918BT05-29
THASS20190918BT06-29
THASS20190918BT07-29
THASS20190918BT08-29
THASS20190918BT09-29
THASS20190918BT10-29
THASS20190918BT11-29
THASS20190918BT12-29
THASS20190918BT13-29
THASS20190918BT14-29
THASS20190918BT15-29
THASS20190918BT16-29
THASS20190918BT17-29
THASS20190918BT18-29
THASS20190918BT19-29
THASS20190918BT20-29
THASS20190918BT21-29
THASS20190918BT22-29
THASS20190918BT23-29
THASS20190918BT24-29
THASS20190918BT25-29
THASS20190918BT26-29
THASS20190918BT27-29
THASS20190918BT28-29
THASS20190918BT29-29
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5119094001534789
5119094001535989
5119094001534889
5119094001536189
5119094001534989
5119094001535889
5119094001535089
5119094001536089
5119094001535189
5119094001535789
5119094001535289
5119094001536489
5119094001535489
5119094001536289
5119094001535689
5119094001536389
5119094001535389
5119094001536589
5119094001542089
5119094001536789
5119094001543189
5119094001537789
5119094001544089
5119094001538889
5119094001544889
5119094001539889
5119094001545589
5119094001540789
5119094001536889
5119094001541189
5119094001537689
5119094001542289
5119094001538689
5119094001542789
5119094001543689
5119094001544589
5119094001541689
5119094001542589
5119094001539589
5119094001543589
5119094001540389
5119094001544289
5119094001536989
5119094001545289
5119094001538089
5119094001537189
5119094001538789
5119094001537989
5119094001539789
5119094001538589
5119094001540689
5119094001539489
5119094001540589
5119094001541489
5119094001537089
5119094001542189
5119094001537889
5119094001538989
5119094001543289
5119094001540089
5119094001543789
5119094001541289
5119094001544489
5119094001537289
5119094001541989
5119094001538189
5119094001543489
5119094001543089
5119094001544389
5119094001543989
5119094001545389
5119094001544689
5119094001537489
5119094001545189
5119094001539089
5119094001538489
5119094001539689
5119094001540489
5119094001541089
5119094001539989
5119094001537389
5119094001540889
5119094001538289
5119094001541789
5119094001539189
5119094001542689
5119094001541889
5119094001540189
5119094001542989
5119094001541389
5119094001543889
5119094001537589
5119094001544789
5119094001538389
5119094001545489
5119094001539389
5119094001542389
5119094001540289
5119094001540989
5119094001541589
5119094001544189
5119094001542489
5119094001544989
5119094001543389
ผู้รับ
คุณ วรรณิภา โสภักดี
ร้าน โมเดิร์นอิงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮาร์โมนิค มิวสิค ภูเก็ต
คุณ นิตยา นิยมวัน
ร้านแสงสุรีย์
UNICCA
บริษัท หนานมดแดง จำกัด
คุณ สมพงษ์ ขันธนันท์
ร้านบุญให้โภชนา
คุณ ญาดา  เขียวปลอด
คุณ อลงกรณ์ วงศ์ธีระธนะ
คุณ อลงกรณ์ วงศ์ธีระธนะ
Ms. Thi TRAN
Ms. Thi TRAN
บริษัท เซนต์ เพอร์ฟูม จำกัด / คุณศิริ
บริษัท เซนต์ เพอร์ฟูม จำกัด / คุณศิริ
บริษัท ดิจิตอล ฟิวเจอร์ พริ้นติ้ง จำกัด
บริษัท ดิจิตอล ฟิวเจอร์ พริ้นติ้ง จำกัด
คุณ ธีรภัทร เพ็ชรดำ
คุณ ธีรภัทร เพ็ชรดำ
บริษัท บ้านบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท บ้านบรรจุภัณฑ์ จำกัด
คุณนฤมล การมานะกิจกุล
คุณนฤมล การมานะกิจกุล
คุณเปิ้ล
คุณเปิ้ล
คุณ ฉัตรปวีณ์  เลิศวงษ์พณิช
คุณ ฉัตรปวีณ์  เลิศวงษ์พณิช
คุณ เจนจิรา
คุณ เจนจิรา
คุณ น้อง.
คุณ น้อง.
คุณ  กัญนิกา วงษ์ไทย
คุณ  กัญนิกา วงษ์ไทย
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
ร้านสิทธิภูมิพาณิชย์
ร้านสิทธิภูมิพาณิชย์
คุณ ปัทมาพร ทองศรี
บริษัท แพททรอปิคอลเทรดดิ้ง จำกัด
fatimah traipop
เล็ก วิภาวรรณ
คุณ ณัฎฐกมล  คงรอด
เจาน่า ฟาร์ม เชียงราย
คุณ เกศกนก แก้วมณี
คุณ เกษรา มาจาด
คุณ นันท์ชญาน์ แก้วเข้ม
บจก. กฤษฎิ์สมัย
คุณ สุกัญญา
คุณ อรพรรณ ตะเพียนทอง
คุณ อรพรรณ ตะเพียนทอง
คุณ อรพรรณ ตะเพียนทอง
บริษัท โธมัสเมด จำกัด
บริษัท โธมัสเมด จำกัด
บริษัท โธมัสเมด จำกัด
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
คุณ ธวัชชัย  ซิ้มสมบูรณ์
ร้านธนาคม
ร้านธนาคม
ร้านธนาคม
คุณ ณัฐ วาทิน
คุณ ณัฐ วาทิน
คุณ ณัฐ วาทิน
บริษัท อ่าวนาง คลิฟฟ์ บีช จำกัด
บริษัท อ่าวนาง คลิฟฟ์ บีช จำกัด
บริษัท อ่าวนาง คลิฟฟ์ บีช จำกัด
บริษัท อ่าวนาง คลิฟฟ์ บีช จำกัด
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณ พนัสรมย์ มิตรสุนทรานนท์
คุณภาคภูมิ เทียมสงวน
คุณ เชาว์วรรธน์ สุขหร่อง
คุณ เชาว์วรรธน์ สุขหร่อง
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
ชื่อลูกค้า
คุณ กิ่งกาญจน์
คุณ ไพลิน สำราญพันธุ์ (ส่งถึงหน้าบ้าน)
คุณ ปฐมาภรณ์ ยอดกำลัง
เคเล็บ จอแดน  ร้านกาแฟ gem forest  coffee
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
ร้านตักศิลาเทเลคอม
ร้าน ไอเปเปอร์ เชียงราย คุณ ปวิชญา อริยะ
ร้านอาหารตอไม้ จัดส่งให้ด้วยคะ
ร้านอาหารตอไม้ จัดส่งให้ด้วยคะ
คุณ ทวิศา วัฒนศิริสุข
บริษัท พีพี อรัญ จำกัด
บริษัท พีพี อรัญ จำกัด
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
ร้านธนาคม
บริษัท โชคไพบูลย์ มารีน จำกัด
คุณวันชนะ  ดีสอน
ร้าน สังข์ทองวิทยุ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
พิมายขนส่ง สาย  5 02-44413503
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
พนมรุ้งขนส่ง สาย 5  ชานชาลา 11 ห้อง 12 โทร.094-5252999
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
ชวาลกิตขนส่ง จำกัด สาย 5 สถานีขนส่ง โทร.02-4822227-9
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามใต้เอ็กซ์เพรส สาย3 ซอย สนามกีฬา 02-8891448
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
ป.สยามขนส่ง สาย 2 ซอย 24
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI115560123TH
เล่มที่  721 เลขที่   36012
5319090231191
5319090231313
5319090231085
5319090231238
5319090231153
เล่มที่   371 เลขที่   18511
IN6209190071
เล่มที่  373 เลขที่   18646
เล่มที่   1579  เลขที่   78927
เล่มที่  015 เลขที่  0719
เล่มที่   1200  เลขที่  60372
เล่มที่   9834

หน้าที่ 2 จาก 336