ชื่อลูกค้า
ร้านอินเตอร์แพค อุตรดิตถ์
บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน)
คุณติณณ์ภพ รัตนมุณี
คุณ วราวุฒิ วัชรศิริโรจน์
คุณ สาโรจน์  ป่างสี
คุณปุญญิศา บริบูรณ์
Amornthep Korjaroenwat
คุณภิรมย์ บัวพิมพ์
คุณอารดา สนทอง
คุณกษณุ แสงมุกดา
คุณ สมฤทัย แซ่หย่าง
คุณ เศรษฐดา ศรีสงคราม
บริษัท แม่กิมลี้ จำกัด
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI348010521TH/EI348010535TH/EI348010549TH
EI348010570TH
PD167338787TH
EI348010566TH
EI348010552TH
PD167338795TH/PD167338800TH/PD167338813TH
EI348010495TH
EI348010481TH
PD167338827TH
EI348010478TH
EI348010504TH/EI348010518TH
PD167338858TH
PD167338835TH/PD167338844TH
ชื่อลูกค้า
คุณศิริเพ็ญ ใจช่วย
บริษัท ก่อเกียรติ บิสซีเนส กรุ๊ป จำกัด
คุณชนรรค์ อาจองค์
สำนักงาน วัชร ฟิวชั่น บริษัท วัชร ฟิวชั่น จำกัด
หจก.เซนส์ทิส
คุณมนัสนันท์  นันตี
คุณวลัยลักษณ์ ผ้าเจริญ
บริษัท ทีอาร์ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณ จีราวุฒิ ศรีสร้อย
คุณ มนัสชนก-คงประจักร
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณ ภัทรพงษ์พันธ์ เหลาบุญมา
ร้าน พรทวีพาณิชย์ (ตรงข้าม รร.เหลียนหัว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคอน ทีเค เอ็นเตอร์ไพร์ส
ร้าน ko ไดเร็คเซลล์ / คุณ สุชาดา
ร้าน โนมุสา(คุณ ธัญรดี ตรีธรรม)ร้านเปิด 09.30 น.-19.00 น หยุดวันอาทิตย์
โรงพิมพ์บ้านดนตรี.
สิริพร ทรัพยะประภา
คุณ ธนิกาญจน์ /บริษัท เอทีดับเบิ้ลยู เฮลท์แคร์ จำกัด
คุณวิไล  มีแก้วสุข
บริษัท พี ดี ทวีทรัพย์ จำกัด
คุณ ผุสดี อุ่นภิรมย์ / ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณลำดวนฟูดส์  ต้นทาง
คุณสิทธิพันธ์ มะลิวรรณ์ จ่ายต้นทาง จัดส่งถึงที่ด้วยค่ะ
หจก เจริญชัยโฮมพลัส
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
รังสรรค์ขนส่ง สาย  4  เบอร์โทร02-8140663/086-7879973
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
ผึ้งทองขนส่ง สาย 3 ซอย 16 โทร.02-8881774/092-7742725
สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1  .081-4242245
จัดส่งให้ลูกค้า
มหาโชค ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน โทร .085-7660503
ประจวบทองชัย สาย 2 ซอยสนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์  โทร 02-4481977
กิจสุนทรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 3
ปรีดาภาคใต้ ขนส่ง  สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์ 077-643310
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
บ้านแพงขนส่ง  สาย  4 ศูนย์พุทธิพร 086-7717291
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI347998698TH/EI347998707TH
เล่มที่  464 เลขที่  23156
5320020258773
5320020258720
5320020258744
5320020158706
5320020258669
NT6302200109
เล่มที่  729 เลขที่  36410
เลขที่ 639115866
เล่มที่ 0724  เลขที่  036175
เล่มที่  6147 เลขที่  307332
เล่มที่  0549  เลขที่ 27416
เล่มที่ 087 เลขที่  04347
เล่มที่ 1178 เลขที่ 58874
เล่มที่ 3469  เลขที่ 173423
เลขที่ 60213
เล่มที่ 152 เลขที่ 07588
จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
เล่มที่  033 เลขที่  01609
เล่มที่  269 เลขที่ 13439
เล่มที่ 1328 เลขที่  48
เล่มที่  067 เลขที่ 3301
เล่มที่ 536 เลขที่ 26775
เล่มที่ 268  เลขที่  13399
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200220AA01-01
THASS20200220AB01-01
THASS20200220AC01-01
THASS20200220AD01-01
THASS20200220AE01-01
THASS20200220AF01-01
THASS20200220AG01-01
THASS20200220AH01-01
THASS20200220AI01-01
THASS20200220AJ01-01
THASS20200220AK01-01
THASS20200220AL01-01
THASS20200220AM01-01
THASS20200220AN01-01
THASS20200220AO01-01
THASS20200220AP01-02
THASS20200220AP02-02
THASS20200220AQ01-02
THASS20200220AQ02-02
THASS20200220AR01-03
THASS20200220AR02-03
THASS20200220AR03-03
THASS20200220AS01-03
THASS20200220AS02-03
THASS20200220AS03-03
THASS20200220AT01-04
THASS20200220AT02-04
THASS20200220AT03-04
THASS20200220AT04-04
THASS20200220AU01-05
THASS20200220AU02-05
THASS20200220AU03-05
THASS20200220AU04-05
THASS20200220AU05-05
THASS20200220AV01-10
THASS20200220AV02-10
THASS20200220AV03-10
THASS20200220AV04-10
THASS20200220AV05-10
THASS20200220AV06-10
THASS20200220AV07-10
THASS20200220AV08-10
THASS20200220AV09-10
THASS20200220AV10-10
THASS20200220AW01-01
THASS20200220AX01-01
THASS20200220AY01-01
THASS20200220AZ01-02
THASS20200220AZ02-02
THASS20200220BA01-02
THASS20200220BA02-02
THASS20200220BB01-03
THASS20200220BB02-03
THASS20200220BB03-03
THASS20200220BC01-04
THASS20200220BC02-04
THASS20200220BC03-04
THASS20200220BC04-04
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220025135456500
5220025135456800
5220025135456900
5220025135457400
5220025135457300
5220025135457800
5220025135457000
5220025135458200
5220025135456700
5220025135458000
5220025135456600
5220025135457600
5220025135457200
5220025135458100
5220025135457100
5220025135457900
5220025135457700
5220025135457500
5220025135460800
5220025135458300
5220025135461400
5220025135459200
5220025135461800
5220025135460000
5220025135462200
5220025135460400
5220025135462600
5220025135462900
5220025135461500
5220025135458400
5220025135461900
5220025135459300
5220025135462400
5220025135460100
5220025135462700
5220025135460500
5220025135460900
5220025135463000
5220025135458500
5220025135461600
5220025135459400
5220025135462000
5220025135460200
5220025135460600
5220025135462300
5220025135461000
5220025135460700
5220025135462800
5220025135461100
5220025135463100
5220025135461700
5220025135462100
5220025135458800
5220025135462500
5220025135459500
5220025135459000
5220025135460300
5220025135459900
ผู้รับ
คุณนุสรา ทองมี
คุณเกริก โรจนมงคล
คุณ ภัสสร เมยดง
Raya W
คุณสมพร  โชติโก
Nanchaya Kaewkhem
คุณ วิทยาการ จันทร์เนตร
คุณ หน่อย.
คุณ ปกเกศ วรวิริยะประเสริฐ
บริษัท วรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำกัด
คุณชนุตม์ วงศ์เจริญยง
บริษัท จี.ไอ.บี.เทรดิ้ง จำกัด
คุณรจนา สมอินทร์
บริษัท แอลโคเทค จำกัด (คุณปลายฟ้า)
คุณ ฮิบบัน นะดารนิง
ครูโชติกา พร้อมฉัตร
ครูโชติกา พร้อมฉัตร
fatimah traipop
fatimah traipop
คุณ ชฎา ธนภิญโญกุล
คุณ ชฎา ธนภิญโญกุล
คุณ ชฎา ธนภิญโญกุล
บริษัท ธนณัฏฐ์ ไดรฟ์ จำกัด
บริษัท ธนณัฏฐ์ ไดรฟ์ จำกัด
บริษัท ธนณัฏฐ์ ไดรฟ์ จำกัด
ร้านอมรวิทยา
ร้านอมรวิทยา
ร้านอมรวิทยา
ร้านอมรวิทยา
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ เจษฎี หรี่แสงเมฆ
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
คุณ ธีรภพ ปานเกิด
นายพิสิษฐ์ ชะวรรณ์
บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด
บริษัท คิมมาดา จำกัด
บริษัท ฮาโล เทค จำกัด
บริษัท ฮาโล เทค จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
บริษัท ออร์โธโซไซตี้ จำกัด
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณจิราพร ฟองทอง (คุณตุ้ม)
คุณ  อ้อม.
คุณ  อ้อม.
คุณ  อ้อม.
คุณ  อ้อม.

หน้าที่ 2 จาก 444