ชื่อลูกค้า
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอตี้จำกัด สาขาที่00002
ร้าน บิ้วตี้ดารา  คุณ มีศักดิ์  ประเสริฐกุลวงศ์
คุณ ธงชัย วุฒิเจริญ
คุณพินิจ เฉียบแหลม
คุณเกรียงศักดิ์  สายคำมูล
คุณสรสิช ประเสริฐกุลศักดิ์
บริษัท เวสเทริร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / จ่ายค่าขนส่งต้นทางค่ะ
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
คุณ รัตนาภรณ์ โสภาค  จ่ายต้นทาง
คุณ พวงชมพู ปัสสาพันธุ์
คุณ ศิริโชค  ขุมทรัพย์
วุฒิพงศ์ ลิมปนิธิวัฒน์
หจก.รวมสินไทยเซ็นเตอร์
ร้านไปรษณีย์ไทยกาฬสินธุ์ (คุณ กำพล รุ่งสว่าง)
คุณ ธาริณี แช่มชื่น
ร้าน นิว โฟลเดอร์ สเตชั่นเนอรี่
ร้าน มาสเตอร์โพสเซอร์วิส (คุณ กันตนา  เอี่ยมวิไล)/(ค่าขนส่งจ่ายต้นทางค่ะ)
คุณชยุตก์  ชาญจตุณัฐ
บริษัท ที.ที.ซี. สตีล 2016 จำกัด
คุณสุพจน์  พลนอก
บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ร้าน LadyShop ด่วนที่สุด
ร้าน โมเดิร์นอิงค์ รบกวนจัดส่งถึงที่บ้านนะค่ะ
ร้าน ก้อย เครื่องเขียน
ร้านบุญดี   คุณวิทยา ลีวัจนกุล  จัดส่งขนส่งนี้เท่านั้น
คุณ อโณทัย  ชูสุวรรณ
คุณ วราภรณ์  สุขุมานันท์
ร้าน ITALTHAI POST SHOP
คุณ ลัคนา บุรพธานินทร์
คุณสุทธิศักดิ์  ใจเอ็นดู
มูลนิธิโอโซน
คุณกองพล  ดุลอำนวย
ร้านสาธรนาฬิกา (คุณกัญจน์ณิชา นิมิตวรพจน์ )
บริษัท อิมเม้นซ์ คอปอเรชั่น จำกัด
บริษัท จินากานต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท คาณีน ลาปิเน่ แอดวานซ์ จำกัด
ซี-ไมเนอร์ อินทิเกรชั่น/ คุณอรชร สุคนธจร
คุณ บาตร
คุณศิริวรรณ  ปรารถนวนิช
คุณ นพรัตน์ /Tayda (Thailand) Company Limited
คุณ บอย../คุณ สุปรีชา ปัญญาไตรรัตน์
VCA ENTERPRISE CO.,LTD
Panita  Ott  คุณภานิตา
คุณ พุทธพร อ่อนศิระ
คุณ ภูริชญา เกียรติศักดากุล
คุณ วีรกมล เทพหนู
คุณสโนแพ นาเวียง
ชื่อบริษัทขนส่ง
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5  โทร.02-8881230
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-3998888
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
ตั้งง่วนหลี ขนส่ง อยู่สุดถนนพุทธมณฑล สาย 3
ดาวศรีบุญลือ สาย 3 ซอย 16/4 02-8880980/043-8119983
ดาวศรีบุญลือ สาย 3 ซอย 16/4 02-8880980/043-8119983
ชัยมงคล ขนส่ง สาย 3 ซอย 24 02-4413945
อุดมศักดิ์ก๊กเอ็ง ไปแถวสาย 3 สนามกีฬาพาณิชย์ราชดำเนิน
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
จันทร์สว่างเอ็กเพรส  สาย   3 ซอยสนามกีฬา  098-9158095
ใหญ่ขนส่ง ชัยภูมิ สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 โทร.02-8874773
ส.แก่นนคร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-8653492/0813505207
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ษ.สุขแก้ว ทรานสปอร์ต  สาย 2 โทร.02-4481532/093-9294975
พีอนุสรณ์ตะวันออกขนส่ง สาย 2 ซอย 24 โทร.กรุงเทพ 02-8858033-4
ขนส่ง นิวอุดร โทร.081-6389413 สาย  2  ซอย   24
สหหล่มสัก ขนส่ง ถ.กาญจนาภิเษก ก่อนถึงสมาคมปากใต้ 02-8858921-8
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์
ไปรษณีย์ EMS
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  014  เลขที่  0652
เล่มที่ 337  เลขที่  16806
เล่มที่  337  เลขที่ 16807
เล่มที่  5318030197801
เล่มที่  0194  เลขที่ 009682
 
เล่มที่  0860  เลขที่  042952
เลขที่  0860  เลขที่  042953
เล่มที่  0860  เลขที่  042951
เลขที่ 02-15854
เลขที่  02-15853
เล่มที่ 1642  เลขที่  82060
เล่มที่  1642  เลขที่  82059
เล่มที่ 382  เลขที่  4
 
เล่มที่  059 เลขที่  2912
เล่มที่ 262  เลขที่  13072
เล่มที่ 1481  เลขที่ 74035
เล่มที่  014  เลขที่ 00656
เล่มที่ 1129  เลขที่  56413
เล่มที่ 883  เลขที่  44119
B0118033872
เล่มที่ 186  เลขที่  09260
เล่มที่  3695  เลขที่ 184707
เล่มที่  15147  เลขที่  757310
เล่มที่ 421  เลขที่  21017
 
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
ติดต่อที่เบอร์ 090-9911967/087-7118350
PC 1075 4974 4 TH
PC 1075 4975 8 TH
EU705852137TH/EU705852145TH
จำนวน
1 กล่อง 2 ห่อ
3 ห่อ
1 กล่อง
1 มัด
1 ห่อ 1 ถุง
2 ถุง
3 ถง
4 ห่อ
3 ห่อ
1 กล่อง
1 กล่อง 1 ม้วนเล็ก
1 กล่อง
1 กล่อง
9 กล่อง 6 ห่อ
1 กล่อง 1 ห่อ
2 มัด
2 กล่อง
1 กล่อง 1 ห่อ
2 กล่อง 2 ม้วนใหญ่
2 ห่อ
5 ห่อ
5 ม้วน
2 ห่อ
6 กล่อง 1 ห่อ 2 ม้วน
2 กล่อง 3 ห่อ 2 ถุง
1 กล่อง
14 กล่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 51