ชื่อลูกค้า
คุณเฟริส
คุณจีรยุทธ แช่มชัย
คุณกัญญ์ณณัฏฐ์ มหาทรัพย์
ร้าน อะโลฮ่า/คุณเชาว์วุฒิ สุหอม
บริษัท ดีไอวาย คอมเมิร์ซ จำกัด
คุณสุภานัน รัศมีลิ่มทอง (ร้านกาแฟคำโม)
คุณ อมรรัตน์ โอวาทสาธิต / ดั๊บเบิ้ล โอ
ครูอิ๋ม
คุณ ต่อศักดิ์  วัฒนวิจารณ์
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
คุณ ขวัญยศ เข็มนาค
คุณ หทัยรักษ์ ศิริเจริญธรรม
นางอภิญญา กิมฮั่นเจริญ
คุณ สรศักดิ์  เขตใหญ่
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
PD167339310TH/PD167339323TH
PD167339439TH
EI348016215TH
PD167339345TH/PD167339354TH
PD167339368TH/PD167339371TH/PD167339385TH/ PD167339399TH/PD167339408TH/PD167339411TH
EI348016201TH
PD167339297TH/PD167339306TH
EI348016250TH
EI348016263TH
PD167339337TH
PD167339442TH/PD167339456TH
EI348016229TH
EI348016246TH
PD167339425TH
EI348016232TH
ชื่อลูกค้า
คุณ อเนก ใจดี (ร้าน O.POWER)
คุณ ดิว พิริยะวณิชย์
บริษัท  ผลบุญ ออฟฟิศ อิควิปเม้นท์ จำกัด
หจก.นานาเบบี้
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
คุณนิสิตา เสริมชีพ ขอด่วน
คุณ ภคิน รัตนทรงชัย ร้านชัยนิยม MC
บริษัท เพลย์เมคเกอร์ สปอร์ต จำกัด
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย จำกัด
ร้าน พรทวีพาณิชย์ (ตรงข้าม รร.เหลียนหัว)
โรงแรมเสาวลักษณ์ วิลล่า (คุณวีระประพันธ์ พันธุมี)(ค่าขนส่งเก็บปลายทางนะค่ะ)
คุณ คมกริช ฤทธิลัน.
คุณ มาลี พรหมดี
คุณ ธัญลักษณ์  ธีรภัทรอาภรณ์
หจก.วัฒนชัยวัสดุหล่มสัก
คุณ กมลรัตน์ ปิยกิจการ (ร้าน Cheesytoy )
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
บริษัท พิทยาศึกษา จำกัด
ร้าน รุ่งเรืองโภคภัณฑ์ (ร้านเฮียคุง)
นางอุบล  เขตนอก
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
อังคณาขนส่ง (จั๊วหลี) สาย 5
บุรีรัมย์รุ่งเรืองขนส่ง สาย 5
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
รังสรรค์ขนส่ง สาย  4  เบอร์โทร02-8140663/086-7879973
บึงกาฬรุ่งเรือง สาย  4 089-9166193,089-9152733
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
ทับทิมขนส่ง  สาย 4 เบอร์โทร 02-6139322/0815965104
เค แอนด์ วี  เซอร์วิส ขนส่ง สาย 3 โทร.086-0200148
ประกายเพชรบูรณ์ ขนส่ง เลยทางเข้าสาย 3 ประมาณ 400 เมตร
ส.บ้านโป่ง-กาญจนบุรี
แม่สอดรุ่งเรืองขนส่ง สาย 2 ซอย 24 เบอร์ 02-4087947
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
ขนส่ง มกรา  ขนส่ง สาย   2 ระหว่างซอย 6 กับ  8 เบอร์โทร   02-805 3940
สหเลยอุดร ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 1 เบอร์โทร 02-4103413
ชัยภูมิรวมมิตรขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 515 เลขที่  25750
เลขที่ 13070
เล่มที่ 425 เลขที่  21242
5320020321769
เล่มที่ 738 เลขที่ 36886
639117267
เล่มที่ 1356  เลขที่  067775
เล่มที่ 0732 เลขที่ 036561
เล่มที่ 0732 เลขที่ 036562
เล่มที่ 109 เลขที่ 05409
เล่มที่  409 เลขที่  20444
AC6302-04038
เล่มที่ 1008 เลขที่  50384
เล่มที่ 064 เลขที่  3156
DOPK2002250064
เล่มที่ 365 เลขที่ 1842
เล่มที่ 3124 เลขที่ ก 156174
MS030463020898
เล่มที่ 32 เลขที่ 1578
เลขที่ 16703
เล่มที่ 20 เลขที่ 18
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200225AA01-01
THASS20200225AB01-01
THASS20200225AC01-01
THASS20200225AD01-01
THASS20200225AE01-01
THASS20200225AF01-01
THASS20200225AG01-01
THASS20200225AH01-01
THASS20200225AI01-01
THASS20200225AJ01-01
THASS20200225AK01-01
THASS20200225AL01-01
THASS20200225AM01-01
THASS20200225AN01-01
THASS20200225AO01-01
THASS20200225AP01-01
THASS20200225AQ01-01
THASS20200225AR01-01
THASS20200225AS01-01
THASS20200225AT01-01
THASS20200225AU01-01
THASS20200225AV01-01
THASS20200225AW01-01
THASS20200225AX01-02
THASS20200225AX02-02
THASS20200225AY01-02
THASS20200225AY02-02
THASS20200225AZ01-02
THASS20200225AZ02-02
THASS20200225BA01-02
THASS20200225BA02-02
THASS20200225BB01-02
THASS20200225BB02-02
THASS20200225BC01-03
THASS20200225BC02-03
THASS20200225BC03-03
THASS20200225BD01-04
THASS20200225BD02-04
THASS20200225BD03-04
THASS20200225BD04-04
THASS20200225BE01-05
THASS20200225BE02-05
THASS20200225BE03-05
THASS20200225BE04-05
THASS20200225BE05-05
THASS20200225BF01-06
THASS20200225BF02-06
THASS20200225BF03-06
THASS20200225BF04-06
THASS20200225BF05-06
THASS20200225BF06-06
THASS20200225BG01-02
THASS20200225BG02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220025168872050
5220025168873150
5220025168871750
5220025168872950
5220025168872750
5220025168871950
5220025168873050
5220025168872250
5220025168872650
5220025168873550
5220025168872450
5220025168873350
5220025168871850
5220025168872850
5220025168872350
5220025168873450
5220025168872150
5220025168873250
5220025168873650
5220025168875850
5220025168874050
5220025168876150
5220025168874450
5220025168876450
5220025168874850
5220025168876750
5220025168875550
5220025168877050
5220025168875650
5220025168873750
5220025168876050
5220025168874150
5220025168876350
5220025168874550
5220025168876650
5220025168874950
5220025168876950
5220025168875250
5220025168873850
5220025168875950
5220025168874250
5220025168876250
5220025168874650
5220025168876550
5220025168875050
5220025168876850
5220025168875450
5220025168877150
5220025168874750
5220025168875150
5220025168873950
5220025168875350
5220025168874350
ผู้รับ
ร้าน หอมฟุ้ง
บริษัท นายแซท ดอท คอม จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจัด ภูเก็ตกู๊ดเทสท์
คุณทฤษฎี ทวีผล
บ. เคทีแอล กรุ๊ป 2019 จำกัด/คุณอรรคสิทธิ์
คุณธนพนธ์ มอญพันธุ์
ร้านสินไทยมินิมาร์ท นางสินธุ์ กมลหา
นางสาวนิตยา ยะลา
หจก. เว็ทสไตล์
คุณ สนอง ยุทธารักษ์
คุณทวีวงศ์ ลิ่มหลัก
คุณ พลิศ ผุยเหง้า
บริษัท เกตวา  เทรดดิ้ง จำกัด
คุณ พนมพร นรัฐกิจ
คุณ อภิชาติ  แสงเนตร
คุณดวงกมล
น.ต.ดร.บดินทร์ สันทัด
คุณจารุตา จิตรอิ่ม
คุณ  หนึ่ง
ร้านบ้านนมผง  คุณ สุภาพร งามไสว
คุณพรฤทัย
คุณ สิริวดี สุขะอาจิณ
คุณ นริศรา พาทอง (ร้านโอเค ดีไซน์)
บรรเจิดแบรนด์
บรรเจิดแบรนด์
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
Any Group Enterprise / คุณวราพงษ์
คุณ สรวิชญ์ คุณาวุฒิ
คุณ สรวิชญ์ คุณาวุฒิ
คุณ จิราพร นนสันเทียะ
คุณ จิราพร นนสันเทียะ
คุณเฟริส
คุณเฟริส
บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด
บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด
บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
นายธัญเกียรติ์ เลิศนภาศิริ(นิว)
นายธัญเกียรติ์ เลิศนภาศิริ(นิว)
นายธัญเกียรติ์ เลิศนภาศิริ(นิว)
นายธัญเกียรติ์ เลิศนภาศิริ(นิว)
นายธัญเกียรติ์ เลิศนภาศิริ(นิว)
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
บริษัท ซัพพลายแกเลอรี่ จำกัด/คุณ ฮาท ทิชาชล
คุณนพณัฐ แก้ววงษา
คุณนพณัฐ แก้ววงษา

 

หน้าที่ 1 จาก 447