ชื่อลูกค้า
คุณรุ่งทิวา หล้าชิตร์
คุณเบญญาภา จิตร์ใจฉ่ำ
คุณ ปราณีต แมซเซีย
คุณสุนทรี ใจห้าว
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น คอสเมติก จำกัด
บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
คุณภานุพงษ์ หมอกฤทธิ์
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
EI961727785TH
EI961727785TH
PD167374022TH
EI961727794TH
PD167374149TH/PD167374135TH
PD167374033TH/PD167374047TH/PD167374055TH /PD167374064TH/Pd167374078TH/PD167374081TH/ PD167374095TH/PD167374104TH/PD1467374118TH//PD167374121TH
PD167373965TH/PD167373979TH/ PD167373982TH/PD167373996TH
PD167374166TH/PD167374152TH
ชื่อลูกค้า
 ร้าน O.Power Audio
คุณ ​จัน​ทนี​ สุวรรณ​คีรี​
คุณ นพพร  ทองจันทร์
คุณ อรนุช ใจบุญ /บริษัท มอร์ วี จำกัด จัดส่งถึงบ้าน
คุณมนัสนันท์  นันตี
เคเล็บ จอแดน  ร้านกาแฟ gem forest  coffee
รุ่งโรจน์ จันอาสา
โรงงานตลับพระ/ คุณ วิศรุต ฉั่วมณี
ร้านแสงเงินบริการ
คุณ กชพร
คุณ สันติ มานะดี
คุณ จุฑารัตน์ ภูผาลี
อมรรัตน์ แกว่นธัญญะกิจ
หจก.สหภัณฑ์ 21
ร้านเปี่ยมศิริ/คุณ ธิติมา เปี่ยมศิริ ร้านหยุดวันอาทิตย์
คุณนิสิตา เสริมชีพ ร้านสุชาติท่าม้า นครศรี  ขอด่วน
คุณ อภิชา ริญญาอังกูร
กมลทิพย์ กิจศิริ
นุชสรา บุญเลิศ
คุณปัทมวรรณ บู่แก้ว (หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน)
ร้านเจริญศรี คุณอำนวยศรี ประสานพันธ์
คุณ สาธิต สันติเศรษฐสิน
คุณสุชฎาร์ นะหีม (ยุวันดี)
ร้านสัมมาชีพ  (ติดต่อคุณหน่อย)
ชื่อบริษัทขนส่ง
นิวมิตรพัฒนา  สาย 5 โทร 02-8880084,081-7634849
นวรรณ ขนส่ง  สาย 5 02-8882170-1
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
บลู แอนด์ ไวท์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/S.H. ระยองขนส่ง (P.M.)
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502 / M.N. ขนส่ง (PM)
มะม่วง ขนส่ง สาย 4 โทร 086-7847987
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
ก.กรุงศรีรุ่งโรจน์  สาย 4 เลยปั๊มเชลล์ไปประมาณ 200 เมตร โทร.02-8131548/089-6632230
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141/หจก. สปีด ภาคใต้
มงคลภานุกิจขนส่ง สาย 3 ซอย 16
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1  .081-4242245
รวมมิตรหล่มสักขนส่ง สาย 3 ซอย 16/2
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
ม่งเส็งบุรีรัมย์ ขนส่ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา  โทร.02-8873258
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  325 เลขที่ 16218
เลขที่  10 เลขที่  4799
5320050292107
5320050296310
5320050292114
5320050292152
5320050296365
5320050296402
5320050296303
639143304
เล่มที่  961  เลขที่ 48012
เล่มที่  3829 เลขที่ 191406
เล่มที่ 085 เลขที่  04223
เล่มที่  0689 เลขที่  034405
639143317 (ส่งอาร์อที)
AC6305-04805
เล่มที่  398 เลขที่ 19866
เล่มที่  3769 เลขที่  188422
เล่มที่  103 เลขที่  05133
เล่มที่  393 เลขที่  19614
เล่มที่  0422 เลขที่ 021067
เล่มที่ 982 เลขที่ 49072
MS03046305851
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200526AA01-01
THASS20200526AB01-01
THASS20200526AC01-01
THASS20200526AD01-01
THASS20200526AE01-01
THASS20200526AF01-01
THASS20200526AG01-01
THASS20200526AH01-01
THASS20200526AI01-01
THASS20200526AJ01-01
THASS20200526AK01-01
THASS20200526AL01-02
THASS20200526AL02-02
THASS20200526AM01-02
THASS20200526AM02-02
THASS20200526AN01-02
THASS20200526AN02-02
THASS20200526AO01-02
THASS20200526AO02-02
THASS20200526AP01-02
THASS20200526AP02-02
THASS20200526AQ01-03
THASS20200526AQ02-03
THASS20200526AQ03-03
THASS20200526AR01-05
THASS20200526AR02-05
THASS20200526AR03-05
THASS20200526AR04-05
THASS20200526AR05-05
THASS20200526AS01-08
THASS20200526AS02-08
THASS20200526AS03-08
THASS20200526AS04-08
THASS20200526AS05-08
THASS20200526AS06-08
THASS20200526AS07-08
THASS20200526AS08-08
THASS20200526AT01-05
THASS20200526AT02-05
THASS20200526AT03-05
THASS20200526AT04-05
THASS20200526AT05-05
THASS20200526AU01-09
THASS20200526AU02-09
THASS20200526AU03-09
THASS20200526AU04-09
THASS20200526AU05-09
THASS20200526AU06-09
THASS20200526AU07-09
THASS20200526AU08-09
THASS20200526AU09-09
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5220056019310260
5220056019311260
5220056019310360
5220056019311160
5220056019310160
5220056019311060
5220056019310860
5220056019311960
5220056019310560
5220056019311360
5220056019310460
5220056019311460
5220056019310960
5220056019311860
5220056019310760
5220056019311560
5220056019310660
5220056019311760
5220056019312260
5220056019314360
5220056019312460
5220056019314760
5220056019312560
5220056019314960
5220056019313560
5220056019315160
5220056019314060
5220056019315560
5220056019312060
5220056019314860
5220056019312360
5220056019315060
5220056019313760
5220056019315260
5220056019314260
5220056019315660
5220056019314660
5220056019315760
5220056019312160
5220056019313660
5220056019314160
5220056019314460
5220056020058660
5220056020059160
5220056020058860
5220056020059260
5220056020058760
5220056020059360
5220056020058960
5220056020059460
5220056020059060
ผู้รับ
ร้าน ไปรษณีย์ย่อย ต.ธาตุ
บริษัท เดอะ โพชั่น เมคเกอร์ จำกัด
บริษัท อินโนเวชั่น ไทม์ จำกัด
หจก แจ่วฮ้อนยกซด
คุณ พิมพ์ภินันท์ สักจันทร์
คุณตฤณภัท ปุณภวัฒน์
บริษัท หนานมดแดง จำกัด
คุณกิ่งแก้ว เล็กรัตนะ
คุณ สุภิสชญาน์ ห้องเข้า
ร้านอิ่มบุญฮักป้าย(มหาแก่น)
คุณธนัฐชา หมื่นชัยสิทธิ์
คุณ ปาจารีย์ อัครเสรีนนท์
คุณ ปาจารีย์ อัครเสรีนนท์
คุณ ภาณุพันธ์ สุวรรณภาพ
คุณ ภาณุพันธ์ สุวรรณภาพ
Nattapat (Torz)
Nattapat (Torz)
คุณ อลิสา เสาวกุลภิญโญ
คุณ อลิสา เสาวกุลภิญโญ
คุณ แคทรียา อุตเสน
คุณ แคทรียา อุตเสน
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
บริษัท ชมพร จำกัด
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณ กฤษณะ/ บริษัท กลิทเทอรี่ อินโนเวชั่น
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
คุณแพรว / บริษัท เจ.พี.ทอยส์ แกลเลอรี่ จำกัด
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
คุณ ธนวัฒน์.
บริษัท มิราเคิล 24 จำกัด
บริษัท มิราเคิล 24 จำกัด
บริษัท มิราเคิล 24 จำกัด
บริษัท มิราเคิล 24 จำกัด
บริษัท มิราเคิล 24 จำกัด
บริษัท มิราเคิล 24 จำกัด
บริษัท มิราเคิล 24 จำกัด
บริษัท มิราเคิล 24 จำกัด
บริษัท มิราเคิล 24 จำกัด

 

หน้าที่ 1 จาก 483