ชื่อลูกค้า
คุณ จักรพันธุ์ แหนคำ  เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ ร้านปิดเสาร์-อาทตย์
คุณ ศักดา  แสนเกื้อ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
ED120892168TH
ED120892171TH
ชื่อลูกค้า
Natalia Dorogova
คุณวาสนา เกียรตินิยม (เจริญ 12)
บริษัท ฮิปโป ซัพพลาย  จำกัด
คุณอาหยี หมื่อแล
ร้าน ไฟโตเทคโนโลยี แอนด์ อะโกรเคมิคอล (คุณ เรืองวิทย์ พ่อเรือน)
สยามเห็ดฟาร์ม (คุณเอกสิทธิ์ ศรีชัยวิทย์)
หจก.เซนส์ทิส
บริษัท ชาช่า ไทย จำกัด (สาขาที่00001)
ปภังกร ธรรมนิจกุล
ร้านเจ.เจ.เครื่องเขียน
หจก.โชคไพบูลย์ แบริ่ง
คุณ กุลทรัพย์  วงศ์ประเสริฐ
คุณศศิรัตน์  วงษ์พรพันธุ์
คุณณทิญา จงสถาพรยิ่ง
คุณเกษม ธิโป  ร้านสหบรรจุภัณฑ์
ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า (สาขา1)
คุณศศิมา ดวงเต็ม
ร้านนภาภรณ์การค้า   (เบบี้เซฟ) คุณ  นภาภรณ์ สมิทธิกร
ร้านทองสุดใจ  คุณต้องชนะ. กิจจาเกษมกุล
Ox supermarket /คุณ วัฒน์ธรกรณ์ รุ่งพรทวีวัฒน์
ร้าน โมเดิร์นอิงค์ รบกวนจัดส่งถึงที่บ้านนะค่ะ
ชื่อบริษัทขนส่ง
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
วิโรจน์ขนส่ง สาย 3 เบอร์  065-0899044 อยู่ในโกดังนริศ
โชคนำทาง ขนส่ง สาย 3 ซอย 16/1(กลางซอยขวามือ) โทร.02-8881115
แม่สอดรุ่งเรือง สาย 2
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย  3 ซอยสนามกีฬา
กำแพงแสนรุ่งเรือง ขนส่ง สาย 2 ซอย29 เยื้องสนามกีฬา โทร 02-8891411/099-6146211/098-8173633/082-2939638
สหทิพย์ทอง ขนส่ง สาย 2ซอยสนามกีฬา โทร.02-4498325-6/082-7628847
ยิ่งเจริญน่าน ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ ชัยพงษ์ 02-8870075/088-2582287
ขอนแก่นขนส่งและการเกษตร แยกทศกัณฑ์ โทร.กรุงเทพ 081-7176186 โทร.ขอนแก่น 043-221690
ไทแม่สอด ขนส่ง สาย 2  เบอร์โทร 055-534068
บุรีรัมย์พนมรุ้ง สาย 2 ศูนย์ LSR  02 887 4134
ตั้งอี่ฮั๊ว ขนส่ง จำกัดสาย 2 ศูนย์ LSR  เบอร์  02-8874580-1
ษ.สุขแก้ว ทรานสปอร์ต  สาย 2 โทร.02-4481532/093-9294975
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่ 873 เลขที่ 43602
5320080103763
5320080103732
5320080103688
5320080103619
53200801036657
5320080103725
5320080103101
639169874
เล่มที่ 337 เลขที่ 16840
เล่มที่ 436 เลขที่ 21772
เล่มที่ 3609 เลขที่ 180420
เล่มที่ 547 เลขที่ 27332
เล่มที่ 547 เลขที่ 27333
เล่มที่ 303 เลขที่ 15146
เล่มที่ 339 เลขที่ 16943
เลขที่ 59161
เล่มที่ 738 เลขที่ 36864
เล่มที่ 152 เลขที่ 7567
เล่มที่ 565 เลขที่ 28208
เล่มที่ 5300 เลขที่ 264981
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
เลขขนส่งอ้างอิง
THASS20200808AA01-01
THASS20200808AB01-01
THASS20200808AC01-01
THASS20200808AD01-01
THASS20200808AE01-01
THASS20200808AF01-02
THASS20200808AF02-02
THASS20200808AG01-01
THASS20200808AH01-03
THASS20200808AH02-03
THASS20200808AH03-03
THASS20200808AI01-06
THASS20200808AI02-06
THASS20200808AI03-06
THASS20200808AI04-06
THASS20200808AI05-06
THASS20200808AI06-06
THASS20200808AJ01-07
THASS20200808AJ02-07
THASS20200808AJ03-07
THASS20200808AJ04-07
THASS20200808AJ05-07
THASS20200808AJ06-07
THASS20200808AJ07-07
THASS20200808AK01-01
THASS20200808AL01-02
THASS20200808AL02-02
THASS20200808AM01-01
THASS20200808AN01-01
THASS20200808AO01-03
THASS20200808AO02-03
THASS20200808AO03-03
THASS20200808AP01-03
THASS20200808AP02-03
THASS20200808AP03-03
THASS20200808AQ01-02
THASS20200808AQ02-02
THASS20200808AR01-01
THASS20200808AS01-02
THASS20200808AS02-02
THASS20200808AT01-02
THASS20200808AT02-02
เลขติดตามการขนส่ง DHL
5020086906971880
5020086906971980
5020086906972280
5020086906973980
5020086906973780
5020086906974980
5020086906973080
5020086906975280
5020086906972380
5020086906972880
5020086906974180
5020086906974380
5020086906972180
5020086906972080
5020086906973880
5020086906973680
5020086906972480
5020086906974080
5020086906972580
5020086906974580
5020086906972780
5020086906974780
5020086906972680
5020086906974480
5020086906972980
5020086906973480
5020086906974680
5020086906975180
5020086906973280
5020086906975380
5020086906973180
5020086906974880
5020086906973380
5020086906974280
5020086906973580
5020086906975080
5020086906975780
5020086906975480
5020086906975880
5020086906975580
5020086906975980
5020086906975680
ผู้รับ
คุณฟาริดา
คุณ สุชีพ ทิพมาเมืองคุณ
Tatiana Rojoleon
คุณพิศิษฐ์ ไวกูณฐพันธ์
คุณ ธนกฤต
บ้าน Centro คุณ เจษฎา เรืองโรจน์
บ้าน Centro คุณ เจษฎา เรืองโรจน์
คุณ อัจฉราพร ชัยวนนท์ (แตง)
ร้านบ้านสัตว์เลี้ยง
ร้านบ้านสัตว์เลี้ยง
ร้านบ้านสัตว์เลี้ยง
ร้านกรอบรูปบางกอกเฟริม
ร้านกรอบรูปบางกอกเฟริม
ร้านกรอบรูปบางกอกเฟริม
ร้านกรอบรูปบางกอกเฟริม
ร้านกรอบรูปบางกอกเฟริม
ร้านกรอบรูปบางกอกเฟริม
คุณวิโรจน์ ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์ ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์ ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์ ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์ ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์ ลีนะวงศ์อนันต์
คุณวิโรจน์ ลีนะวงศ์อนันต์
บริษัท เพิ่มสุขเน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท พิจิตรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
บริษัท สยามอาภรณ์ แฟบบริค
บริษัท เอชเอช-เวิร์คซูก (ประเทศไทย)จำกัด
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ ยส จงวัชรางกูล
คุณ ยส จงวัชรางกูล
บริษัท  โวคลิฟวิ่ง จำกัด
บริษัท  โวคลิฟวิ่ง จำกัด
บริษัท  โวคลิฟวิ่ง จำกัด
ร้านณภัทร พลาสติก
ร้านณภัทร พลาสติก
คุณณปภา พึ่งบุญ ณ อยุธยา
คณ พรกมล ชมภูแก้ว
คณ พรกมล ชมภูแก้ว
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชิปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

 

Page 1 of 543