ชื่อลูกค้า
โรงกลึงแก้วมงคล /คุณ สว่างพงศ์ เจนวัฒนะมงคล
บริษัท หนองบัวลำภู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
คุณ  จุฑารัตน์ ภูผาลี
นางสาว ธฌานัน สุรกิจบวร
คุณชวพล เสนาพล
ร้าน เกรชเครื่องเขียน
คุณศิรประภา  จันตาวรรณเดช
ร้านรุ่งเรือง เครื่องมือช่าง ลำพูน /คุณ มนตรี ทองตุ้ม
คุณอุษณีย์  จึงธานานุวัตร
ร้าน ไอเปเปอร์ เชียงราย คุณ ปวิชญา อริยะ
คุณเพลิน.
ร้านไดม่อน ศูนย์รวมแฟชั่นอินเทรน
ร้านโฮมเซอร์วิส คุณ อุเทน ศรีนาคเรือง
บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์แอนด์ไอที จำกัด
คุณมนตรี สุวรรณพรม
ร้านแสงสว่างนานาภัณฑ์
คุณวิธาน  อรุโณทอง Bacony Skincare
คุณ คมสิทธิ์ อรุณเมือง
ร้านเเพลย์กราวด์
บริษัท สานฝัน ออร์แกนิค จำกัด
คุณนิพนธ์  โรจนบุรานนท์
คุณนุ่น ร้านไท้เฮงคอม
คุณ เบญจา ไรน์ฮาร์ดท
บริษัท วังน้ำเย็น คอนกรีต จำกัด
คุณ จุฑารัตน์   มนัสวิยางกูร
คุณ ธิดารัตน์ สุวรรณบุตร์
ร้าน เค.ดี.เทรดดิ้ง
คุณ สิรีธร  ปัญจะอริยะ.
ร้านสไปร์ท บิวตี้ (คุณกรรณิการ์ สาครจิตร)
คุณ วรรณา พัดเงิน  ต้นทาง
คุณ ปณัยกร  เหลืองนฤทัย
คุณ วิชัย อังคณากุล
คุณ สายใจ  ทองเฟือย
คุณ สอฟิยะ บิลละเตะ
คุณวรัญญา  เลไทสงค์
ร้านไพรรัชบรรจุภัณฑ์
คุณถิรนันท์  ภู่แก้ว
คุณบุณยนุช  ศุภสม
คุณ อุดมลักษณ์ มงคลคำนวณเขตต์
ร้านสวยใส (โป่งไผ่)
คุณ สุเชาว์  บุญธรรม
นายกฤษฏา  หงส์ทอง
คุณ รวิพรรณ ขวัญเมือง  รบกวนขอด่วนส่งพรุ่งนี้ค่ะ
คุณปราโมทย์  อาจเดช
บริษัท โซ แกลม จำกัด
บริษัท เบบี้ อินสไปร์ส จำกัด
คุณวิรมณ
คุณ พิสิษฐ์   วุฒิภารัมย์
บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณอรสา ตรีโสภา
คุณบัณฑิต  เชื้อแก้ว
คุณ  หยก  จัดส่งภายในพฤหัสบดีค่ะ
สำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยกรมแพทย์ทหารบก
คุณ ศิวพร องคนิกูล
บริษัท  ของสวยดี  จำกัด /วันเสาร์เปิด 10.30น.-19.00น.ขอด่วนค่ะ
คุณบุรินทร์ เดี่ยวรัตนกุล
คุณภูมิ  พัฒนกุล
คุณธัญพร  ซ่อนกลิ่น
คุณ วรรณรวี รุ่งเรืองวิชชากุล
คุณ อรวรรณ โอภาสเสถียร
คุณ บาตร
คุณ ดาวใจ  อินทะ
คุณ เมธินี ระรื่นเริง โทรแจ้งก่อนจัดส่งอย่างน้อยสัก 1 ชั่วโมงค่ะ
คุณ  กวินธิดา สุจินดาพร
ร.อ.วิทย์พงศ์  นวลจันทร์ ขอก่อนวันศุกร์
คุณปิยะพร  เลิศประพันธ์
I-Nus Sport Co., Ltd.
บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด
บริษัท  เค.พี.คาร์ เลธเธอะ จำกัด
คุณ พงศ์วณัฐ  สุพรรณพงศ์
คุณ วิยะดา  โซ่เมืองแซะ
คุณ ภัทรพล เพชร์แก้ว
คุณศิริรัตน์ รูปทอง
คุณ ศยามล  จันทร์ขจร
ชื่อบริษัทขนส่ง
พาณิชย์ขนส่ง สาย 5
ส.อุดมสินขนส่ง สาย 5 โทร. 086-3018049
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
ติ่งขนส่ง สาย 5 โทร 038-273266
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
นิ่มซี่เส็งสายเหนือ  สาย 5  053-998888
แสงทวีทรัพย์สินขนส่ง พุทธมณฑล สาย 5 ชานชาลาที่1 และ 2 ติดกับม่งเส็งบุรีรัมย์ โทร 081-6964743,02-8894768-9
สุพรรณวันชัย ขนส่ง สาย 5
อาร์ เอ ที (R.A.T) ขนส่ง  สาย 5 02-8894800
อส.อุบลขนส่ง  สาย5
ต้น ขนส่ง  สาย  4  063-2249040
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502/086-0038364
PL ขนส่ง สาย 4 โทร 083-1975502
โกโลด ทรานสปอร์ต จำกัด สาย 3 โทร.098-4518141
หจก.ประสบโชค เอ๊กซ์เพลส สาย 3 โทร.กรุงเทพ 089-4858405 โทร.กาญจนบุรี 082-4721555
CN transport สาขา พุทธมณฑลสาย 4
รุ่งเรืองทรัพย์  ขนส่ง สาย 3 สุดซอย 16/3
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
เตียม่งเส็ง สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.089-7179871
พี.ที.ขนส่ง ภูเก็ต  สาย 2 ระหว่างซอย9กับซอย11 โทร.095-0362117
ส่ง หาดใหญ่ทัวร์ สาย 3 ซอยสนามกีฬา โทร.02-8890981
สปีดขนส่ง โทร.0800254862  พุทธมณฑลสาย2 02-8890780
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงฟ้า ขนส่ง สาย 2 ซอยสนามกีฬา 086-3042891
ทรัพย์สมบูรณ์ถาวร สาย 2 ศูนย์ขนส่ง 2 02-4482874-5
PT ขนส่ง สาย 2 ติดถนนใหญ่  โทร.02-8055812,095-0362117
วัฒนากิจอุตรดิตถ์ ขนส่ง สาย 2 ซ.สนามกีฬา ศูนย์ชัยพงษ์ 2 โทร.02-8870914
พัฒนาเอ็กเพลส สาย 2 ศูนย์ LSR เบอร์โทร 02-8872154
สุรินทร์พนมรุ้ง ขนส่ง สาย 2 ศูนย์ LSR 02-8874135
โชคนิมิต ขนส่ง ถ.กาญจนา โทร.089-1663756 ติดต่อคุณวัน
สมุยขนส่ง ถนนกาญจนาภิเษกติดปั๊มน้ำมันเอสโซ่
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
ไปรษณีย์   *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
คุณปิยภรณ์   มงคลแท้ (โทร.090-9911967/087-7118350)
ไปรษณีย์ EMS *ส่งที่ช่องรับสินค้าช่อง 1 เท่านั้นค่ะ*
DHL ขนส่ง
DHL ขนส่ง
หมายเลขสำหรับติดตามพัสดุ
เล่มที่  374  เลขที่  18694
เล่มที่  926  เลขที่  46265
เล่มที่ 671  เลขที่ 33511
เล่มที่  671  เลขที่  33512
เล่มที่  671  เลขที่ 33510
5318080172544
5318080172513
5318080172667
5318080172599
5318080172629
5318080172643
เล่มที่  115  เล่ขที่  5742
เล่าที่ 386  เลขที่ 19262
619068094
เลขที่  019839
เล่มที่  278  เลขที่  13852
เล่มที่ 1259 เลขที่  062945
เล่มที่  1259  เลขที่  062943
เล่มที่   1259  เลขที่  062944
เล่มที่  591  เลขที่  29546
เล่มที่ 591  เลขที่  29545
เล่มที่  070  เลขที่  03463
เล่มที่ 0984  เลขที่ 049171
เล่มที่  155  เลขที่  779
เลขที่  024993
เลขที่  024992
เล่มที่ 012  เลขที่  0567
เล่มที่  610  เลขที่  30499
เล่มที่  4474  เลขที  07
เล่มที่  727  เลขที่  36324
เล่มที่  600  เลขที่  29976
เล่มที่  012  เลขที่  0568
เลขที 08091
เล่มที่  0318  เลขที่  15866
เล่มที่  88  เลขที่  4368
เล่มที่  335  เลขที่  16706
เล่มที่  060  เลขที่  02971
PC 2010 1968 9 TH
PC 2010 1970 1 TH
PC 2010 1969 2 TH
PC 2010 1972 9 TH / PC 2010 1973 2 TH / PC 2010 1974 6 TH / PC 2010 1975 0 TH / PC 2010 1976 3 TH / PC 2010 1977 7 TH / PC 2010 1978 5 TH / PC 2010 1979 4 TH / PC 2010 1980 3 TH / PC 2010 1987 7 TH
PC 2010 1971 5 TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796650675TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796650640TH/EU796650653TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796650636TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796650619TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796650667TH
บจก. พี เอส ซันโลจิสติกส์ Tel. 090-9911967
EU796650622TH
TDZ18121021
TDZ18121022 / TDZ18121023
จำนวน
3กล่อง5ห่อ3ม้วน
3 ถัง
1ห่อ1ม้วน
2 ถุง
2กล่อง1 มัด
1กล่อง2ห่อ
3กล่อง1ห่อ
1 ห่อ
1 กล่อง
2กล่อง2 มัด
1กล่อง
3ห่อ5กล่อง
1กล่อง1ห่อ2ม้วน
8 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง3ม้วน
3 กล่อง
1มัด1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
3 ห่อ
1 ห่อ
6กล่อง2ม้วน
1 กล่อง
1 ห่อ
8 กล่อง
1กล่อง1ม้วน
9 ห่อ
2กล่อง1ห่อ
2กล่อง1มัด2ม้วน
4ห่อ1ม้วน
1กล่อง15ม้วน
1กล่อง2ม้วน
1กล่อง1ม้วน
1กล่อง1ม้วน
2 กล่อง
3ห่อ1กล่อง
2 ม้วน
1 ชิ้น 10.00
1 ชิ้น 2.91
1 ชิ้น 4.95
10 ม้วน 2.65*10
1 ชิ้น 5.48
5 BBBCC
1+1ม้วน BB
1 C
4 ห่อ
1 ชิ้น 2.65
3 ABC
15 กล่อง
2 ชิ้น 2.70/2.70
1 B
2 BB
1 C
1 C
4 กล่อง/เหมา
2 AB
2+1ม้วน CCA
1 C
1+2ม้วน BAA
1 A
1 C
1 B
3 AAB
1 ชิ้น 6.00
3 AAC
1 A
4 AAAB
1 ชิ้น 3.44
1 A
1 ชิ้น 3.36
เหมา2,500.-
1 ชิ้น 1.20
1 ชิ้น
2 ชิ้น

หน้าที่ 1 จาก 169