ซื้อซองเอกสารตามจำนวนที่กำหนด รับส่วนลดไปเลย!!

 

(คลิ๊กตามลิ้งค์สินค้าได้เลย >>)

 

1. ซองเอกสาร สีน้ำตาล ไม่มีจ่าหน้า ขนาด 7 X 10 นิ้ว

     ปกติราคาแพ็คละ 55 บาท ซื้อ 20 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 5 บาท จาก 55 บาท ลดเหลือ 50 บาท

 

2. ซองเอกสาร สีน้ำตาล ไม่มีจ่าหน้า ขนาด 9 X 12.75 นิ้ว

     ปกติราคาแพ็คละ 70 บาท ซื้อ 20 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 5 บาท จาก 70 บาท ลดเหลือ 65 บาท

 

3. ซองเอกสาร สีน้ำตาล มีจ่าหน้า ขนาด 7 X 10 นิ้ว

     ปกติราคาแพ็คละ 85 บาท ซื้อ 40 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 5 บาท จาก 85 บาท ลดเหลือ 80 บาท

 

4. ซองเอกสาร สีน้ำตาล มีจ่าหน้า ขนาด 9 X 12.75 นิ้ว

     ปกติราคาแพ็คละ 110 บาท ซื้อ 40 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 5 บาท จาก 110 บาท ลดเหลือ 105 บาท

 

5. ซองเอกสาร สีน้ำตาล ไม่มีจ่าหน้า ขยายข้าง ขนาด 9 X 12.75 นิ้ว

     ปกติราคาแพ็คละ 100 บาท ซื้อ 20 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 5 บาท จาก 100 บาท ลดเหลือ 95 บาท

 

6. ซองเอกสาร สีน้ำตาล ไม่มีจ่าหน้า ขยายข้าง ขนาด 10 X 15 นิ้ว

     - ปกติราคาแพ็คละ 180 บาท ซื้อ 20 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 10 บาท จาก 180 บาท ลดเหลือ 170 บาท

     - ปกติราคาแพ็คละ 180 บาท ซื้อ 100 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 20 บาท จาก 180 บาท ลดเหลือ 160 บาท

 

7. ซองเอกสาร สีน้ำตาล ไม่มีจ่าหน้า ขยายข้าง ขนาด 11 X 17 นิ้ว

     - ปกติราคาแพ็คละ 200 บาท ซื้อ 20 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 10 บาท จาก 200 บาท ลดเหลือ 190 บาท

     - ปกติราคาแพ็คละ 200 บาท ซื้อ 100 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 20 บาท จาก 200 บาท ลดเหลือ 180 บาท

 

8. ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า ขนาด 7 X 10 นิ้ว

     - ปกติราคาแพ็คละ 86 บาท ซื้อ 50 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 6 บาท จาก 86 บาท ลดเหลือ 80 บาท

    

9. ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า ขนาด 5 X 8 นิ้ว

     - ปกติราคาแพ็คละ 66 บาท ซื้อ 50 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 6 บาท จาก 66 บาท ลดเหลือ 60 บาท

 

10. ซองเอกสาร ไม่มีจ่าหน้า ขนาด 5 X 8 นิ้ว

     - ปกติราคาแพ็คละ 45 บาท ซื้อ 20 แพ็ค ขึ้นไป ลดราคาแพ็คละ 5 บาท จาก 45 บาท ลดเหลือ 40 บาท