รายละเอียดสินค้า

รหัส SKU: zSCM03-99999999
- ดูในรายละเอียด

Use Tom typing machine TTC130-10 in 1992
This machine will be stopped in Oct. 2015
CIF Bangkok JPY 1,700,000