รายละเอียดสินค้า

รหัส SKU: zSCM01-99999992
- ดูในรายละเอียด

[sigplus] Critical error: Image gallery folder scpaperpack/product-detail/machinery/zSCM01-99999992-used-nikko-arrow-cut-1350hf is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

 • เครื่องปั๊มไดคัท BOBST รุ่น : SPO-1575-EEG ผลิตในปี พ.ศ. 2523
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2559


 • เครื่องปั๊มไดคัท NIKKO arow cut รุ่น : 1350HF (1,300 X 1,100 มม.) ผลิตในปี พ.ศ. 2534
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนธันวาคม 2559

 

 

{gallery}scpaperpack/product-detail/machinery/zSCM01-99999992-used-nikko-arrow-cut-1350hf{/gallery}


 • เครื่องปั๊มไดคัท MARUMATSU autopress รุ่น : MFW-1611 (1,600 X 1,100 มม.) ผลิตในปี พ.ศ.  2547


 • เครื่องปั๊มไดคัท BOBST SPO-1575-EEG ผลิตในปี พ.ศ. 2526
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนธันวาคม 2559

 

 

 • เครื่องปั๊มไดคัท MARUMATSU autopress รุ่น : SAPFV-1410 ผลิตในปี 2535 ขนาด 1,020 X 1,400 มม.
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนพฤศจิกายน 2559

                                            {gallery}scpaperpack/product-detail/machinery/zSCM01-99999992-used-marumatsu-sapfv-1410{/gallery}   


 • เครื่องปั๊มไดคัท UEDA uni-platen รุ่น : U-1400 ผลิตในปี 2532 ขนาด 1,370 X 970 มม.
  เครื่องจักรเครื่องนี้จะถูกหยุดใช้งานในเดือนพฤศจิกายน 2559

                  {gallery}scpaperpack/product-detail/machinery/zSCM01-99999992-ueda-u-1400{/gallery}