รายละเอียดสินค้า

รหัส SKU: zSCM06-99999985
- ดูในรายละเอียด
  • MHI Cut off 58G 2.0 m. LHDPG in 2001 May 2018.

  • UCHIDA Mill roll stand SW-3 1.8 m. with TOKYO auto splicer SW-03 in 1985 X 2 sets May 2018.

  • ISOWA Auto splicer 1CS-20 2.0 m. RHDPG in 1998 May 2018.