รวม VAT แล้ว
เครื่องเย็บแม็กซ์กล่องกระดาษด้วยมือ
เครื่องเย็บแม็กซ์กล่องกระดาษด้วยมือ
เครื่องเย็บแม็กซ์ฝากล่อง-ลวดเย็บ
3,400.00 ฿
รวม VAT แล้ว
เครื่องเย็บแม็กซ์กล่องกระดาษระบบลม
เครื่องเย็บแม็กซ์กล่องกระดาษระบบลม
เครื่องเย็บแม็กซ์ฝากล่อง-ลวดเย็บ
6,000.00 ฿
รวม VAT แล้ว
ลวดเย็บแม็กซ์
ลวดเย็บแม็กซ์
เครื่องเย็บแม็กซ์ฝากล่อง-ลวดเย็บ
220.00 ฿