รวม VAT แล้ว
เครื่องติดเทปสำหรับพืช ไม้เลื้อย กิ่งไม้ขนาดเล็ก
เครื่องติดเทปสำหรับพืช ไม้เลื้อย กิ่งไม้ขนาดเล็ก
อุปกรณ์ติดเทปสำหรับพืช ไม้เลื้อย กิ่งไม้ขนาดเล็ก
990.00 ฿
รวม VAT แล้ว
เทปสำหรับเครื่องติดเทป
อุปกรณ์ติดเทปสำหรับพืช ไม้เลื้อย กิ่งไม้ขนาดเล็ก
20.00 ฿
รวม VAT แล้ว
ลวดเย็บสำหรับเครื่องติดเทป (กล่อง)
อุปกรณ์ติดเทปสำหรับพืช ไม้เลื้อย กิ่งไม้ขนาดเล็ก
80.00 ฿