ตาข่ายโฟมห่อผลไม้

ผลิตจากเนื้อโฟมอย่างดี ป้องกันการกระทบกระเทือนไม่ให้ผลไม้ช้ำ ระหว่างขนส่ง เพื่อคงความสดและสมบรูณ์ของผลไม้ และทำให้สินค้าดูดี มีราคาเพิ่มขึ้นด้วย

 

No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
220.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
260.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
290.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
340.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
410.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
460.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
560.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
620.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
430.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
470.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
620.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
810.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
1,340.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
260.00 ฿
No image set
z130202-img02
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
300.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
700.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
750.00 ฿
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
850.00 ฿
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
980.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
200.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
120.00 ฿
No image set
No image set
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
290.00 ฿