ตัวอย่างการใส่ตาข่ายโฟมห่อผลไม้กับเมล่อนขนาดต่างๆและมะละกอ

ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ ผลิตจากเนื้อโฟมอย่างดี ป้องกันการกระทบกระเทือนไม่ให้ผลไม้ช้ำ ระหว่างขนส่ง เพื่อคงความสดและสมบรูณ์ของผลไม้ และทำให้สินค้าดูดี มีราคาเพิ่มขึ้นด้วย


ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ S (โฟมเส้นเล็ก) ขนาด 10 ซม. (1,000 ชิ้น)
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ S (โฟมเส้นเล็ก) ขนาด 10 ซม. (1,000 ชิ้น)
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
320.00 ฿
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LL (โฟมเส้นใหญ่) ขนาด 15 ซม.
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LL (โฟมเส้นใหญ่) ขนาด 15 ซม.
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
650.00 ฿
 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LL (โฟมเส้นใหญ่) ขนาด 17 ซม. (1,000 ชิ้น)
 ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LL (โฟมเส้นใหญ่) ขนาด 17 ซม. (1,000 ชิ้น)
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
700.00 ฿
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LL (โฟมเส้นใหญ่) ขนาด 20 ซม. (1,000 ชิ้น)
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LL (โฟมเส้นใหญ่) ขนาด 20 ซม. (1,000 ชิ้น)
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
800.00 ฿
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LL (โฟมเส้นใหญ่) ขนาด 24 ซม. (1,000 ชิ้น)
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้ LL (โฟมเส้นใหญ่) ขนาด 24 ซม. (1,000 ชิ้น)
ตาข่ายโฟมห่อผลไม้
950.00 ฿