รวม VAT แล้ว
 ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า ขนาด 5 X 8 นิ้ว (20 ใบ/แพ็ค)
 ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า ขนาด 5 X 8 นิ้ว (20 ใบ/แพ็ค)
ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า (ซองน้ำตาล+ไส้ในซองบับเบิ้ล)
66.00 ฿
รวม VAT แล้ว
ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า ขนาด 7 X 10 นิ้ว
ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า ขนาด 7 X 10 นิ้ว
ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า (ซองน้ำตาล+ไส้ในซองบับเบิ้ล)
86.00 ฿
รวม VAT แล้ว
ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า ขนาด 9 X 12.75 นิ้ว
ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า ขนาด 9 X 12.75 นิ้ว
ซองกันกระแทก มีจ่าหน้า (ซองน้ำตาล+ไส้ในซองบับเบิ้ล)
152.00 ฿