บริษัท เอส ซี เปเปอร์-แพ็ค จำกัด

 

     ตอนนี้ทางบริษัทได้ผลิตกล่องไปรษณีย์ กล่องพัสดุ จำนวนทั้งหมด 4 แบบ แยกได้ตามเกรดของกระดาษ เริ่มจากกล่องไปรษณีย์ราคาถูก เป็นกล่องไปรษณีย์ แบบไม่มีพิมพ์ ลักษณะเป็นกล่องพัสดุแบบฝาชน แบบที่สองเป็นกล่องไปรษณีย์ฝาชนมีพิมพ์ชื่อผู้รับผู้ส่ง เหตุนำจ่ายไมถึง มีหลายขนาดมาก แบบที่สามเป็นกล่องไปรษณีย์สีขาวแต่ราคาถูกกว่า แบบที่สี่เป็นกล่องไปรษณีย์สีขาวอย่างดี คุณภาพดีที่สุด กระดาษดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด 4 แบบ ลูกค้าสามารถเลือกกล่องไปรษณีย์หรือกล่องพัสดุให้เหมาะกับการส่งสินค้าของลูกค้าได้ และยังมีอุปกรณ์ในการส่งไปรษณีย์อีก เช่น เทปใส เชือกมัดกล่องพัสดุ สายรัดพลาสติก เครื่องรัดสายพลาสติก พลาสติกกันกระแทก (แอร์บับเบิล)